Авіаційна безпека

bez-fly

Навчально-тренувальний центр МААК «УРГА» з підготовки персоналу з авіаційної безпеки.

Одним з головних напрямків в діяльності цивільної авіації в даний час є забезпечення авіаційної безпеки. За останній час роль авіаційної безпеки зросла в багато разів. Основним принципом безпеки є превентивна робота всіх авіаційних підрозділів щодо запобігання будь-яких актів незаконного втручання в роботу авіаційного транспорту. Авіакомпанія «УРГА» завжди надавала цьому напрямку особливе значення.

Навчально-тренувальний центр АБ МААК «УРГА» з підготовки персоналу з авіаційної безпеки (далі НТЦ з АБ МААК «УРГА») здійснює підготовку авіаційного персоналу з авіаційної безпеки, відповідно до сертифіката Державіаслужби України № UA / AS-01/2018, шляхом організації та проведення очного та дистанційного навчання слухачів.

1. Очне навчання.

Заняття з авіаційної безпеки проводяться в складі навчальних груп, у міру їх комплектування за фактичними заявками авіапідприємств. Підготовка слухачів здійснюється кваліфікованими інструкторами, які мають практичні навички в області авіаційної безпеки та сертифікати інструктора з авіаційної безпеки.

Підготовка з авіаційної безпеки в НТЦ з АБ МААК «УРГА» проводиться відповідно до Програмами, затверджених Державіаслужбой України в грудні 2018 року:

– Програма підготовки з авіаційної безпеки членів екіпажів повітряних суден, що виконують авіаційні перевезення в інших державах (очно).

– Програма періодичної підготовки з авіаційної безпеки членів екіпажів повітряних суден, що виконують авіаційні перевезення в інших державах (очно та дистанційно).

– Програма підготовки з авіаційної безпеки персоналу з технічного обслуговування та інженерного забезпечення повітряних суден авіакомпанії (очно та дистанційно).

– Програма підготовки з авіаційної безпеки керівного складу експлуатантів, що виконують авіаційні роботи (очно та дистанційно);

– Програма підготовки з авіаційної безпеки льотного складу експлуатантів, що виконують авіаційні роботи (очно та дистанційно);

– Програма підготовки з авіаційної безпеки інспекторів контролю якості авіаційної безпеки експлуатантів, що виконують авіаційні роботи (очно та дистанційно);

– Програма періодичної підготовки інструкторів з авіаційної безпеки авіакомпанії (дистанційно).

– Програми підготовки з авіаційної безпеки персоналу Міжнародної акціонерної авіакомпанії «УРГА» по окремим, додатковим видам підготовки (очно та дистанційно).

Крім цього, в рамках чинного сертифіката, НТЦ з АБ МААК «УРГА» дозволяється проводити на базі навчального центру семінари, інші заходи, обмін досвідом щодо забезпечення авіаційної безпеки, з фахівцями міністерств, відомств України та інших держав, міжнародних організацій за погодженням і з дозволу Державіаслужби, а також дозволяється видання розроблених НТЦ з АБ МААК «УРГА» методичних та інших навчальних посібників і т.п. за погодженням з Державіаслужбою України.

Очне навчання слухачів проводиться в складі навчальних груп, заняття проводяться в міру комплектування навчальних груп відповідно до заявок авіапідприємств.

Дистанційне навчання слухачів проводиться в будь-який, зручний для слухача, період, незалежно від кількості та складу груп, що знаходяться на навчанні в навчальному центрі в даний момент часу.

2. Дистанційне навчання.

Дистанційне навчання в Навчальному центрі проводиться в рамках Програм, перерахованих вище, та поширюється на керівний, льотний та інженерно-технічний склад авіакомпаній, який раніше пройшов підготовку з авіаційної безпеки в будь-якому сертифікованому навчальному центрі АБ і має відповідне Свідоцтво, термін дії якого закінчився або закінчується .

Дистанційне навчання включає в себе два основних процеси:

2.1. Надання слухачам відеофайлу, що містить інформацію про порядок роботи слухача з електронним Курсом підготовки та електронного навчального Курсу підготовки (в залежності від обраної слухачем Програми навчання). Навчальні електронні Курси підготовки розроблені в НТЦ з АБ МААК «УРГА» за всіма нижче вказаними напрямками дистанційного навчання та містять лекційний матеріал, відеоматеріал, перевірочні тести, нормативні документи, які регламентують питання забезпечення авіаційної безпеки.

Структура навчального Курсу підготовки передбачає самостійне вивчення слухачем лекційного матеріалу, перегляд відеоматеріалів, самостійний контроль успішності вивчення кожної теми шляхом самостійного відповідного тестування, а також ознайомлення з основними нормативними документами, що регламентують авіаційну безпеку в рамках вивчення даного курсу. Курс підготовки існує в форматі лінійного доступу та передбачає послідовне вивчення слухачем тем Курсу с відповідним контролем рівня знань, отриманих слухачем в процесі його вивчення.

Час, необхідний для вивчення Курсу, визначається слухачем, з урахуванням його індивідуальних можливостей і попередньо узгоджується з інструктором навчального центру.
Дистанційне навчання передбачає також проведення консультацій з використанням спеціальної програми, яка передбачає можливість проведення консультацій в режимі відео та голосового зв’язку слухача та інструктора навчального центру, в режимі чату, в режимі проведення відеоконференції, а також надання додаткових навчальних і довідкових матеріалів, шляхом обміну файлами в відповідному режимі Програми.

Консультації для слухачів проводяться в робочі дні тижня, в робочий час. Дата та час проведення консультацій узгоджуються між слухачем та інструктором з використанням засобів мобільного зв’язку, e-mail або SMS. Додатково, на прохання слухача, навчальним центром може складатися перспективний План-графік проведення індивідуальних консультацій із зазначенням відповідних дат і часу їх проведення.

Крім цього, зі слухачем проводиться консультація по порядку використання ним Програми взаємодії з Навчальним центром в процесі навчання та контрольного тестування.

2.2. Контрольне он-лайн тестування слухача на предмет визначення успішності вивчення слухачем Курсу та можливості видачі Свідоцтва (сертифіката) проводиться після вивчення слухачем Курсу підготовки та отримання результатів тестування на перевірочних тестах електронного Курсу на рівні не нижче 90% правильних відповідей або 4-х балів за п’ятибальною шкалою. Контрольне он-лайн тестування проводиться через мережу Інтернет шляхом підключення комп’ютера слухача до сервера навчального центру МААК «УРГА», з використанням програми TeamViewer.

При успішному проходженні слухачем контрольного тестування, навчальним центром оформляється Свідоцтво з АБ (сертифікат) про проходження навчання, форма якого затверджена Державіаслужбою України. Відеозапис контрольного тестування та Протокол тестування зберігаються на сервері навчального центру протягом усього терміну дії виданого слухачеві Свідоцтва про проходження навчання.

Електронна копія Свідоцтва з АБ висилається на електронну пошту слухача, а оригінали Договору на навчання, Акту виконаних робіт та Свідоцтва з АБ, висилається слухачеві або звичайною поштою (рекомендованим листом з повідомленням), або через відділення Нової пошти на його адресу, або на поштову адресу підприємства, яка зазначена в договорі.

Ідентифікація слухача в процесі дистанційного навчання та тестування проводиться шляхом:

• заповнення Заявки на дистанційне навчання та тестування з наданням ксерокопії паспортних даних та лицьового боку Свідоцтва пілота (інженера, авіатехніка), з фотографією власника та його особистими даними, (форма надсилається слухачу навчальним центром електронною поштою);
• проведення відео консультацій або відеоконференцій в режимі он-лайн з використанням відповідної програми;
• відеоконтролю та відеозапису всього процесу контрольного тестування, проведеного слухачем через сервер НТЦ з АБ МААК «УРГА» з використанням програми SunRav TestOfficePro, а також роздруківкою та підписами Протоколу за результатами тестування.

Вимоги до робочого місця слухача:

• наявність підключення Інтернету;
• наявність ноутбука або стаціонарного комп’ютера з веб-камерою;
• наявність встановленого відповідного браузера (Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox та ін).

Переваги системи дистанційного навчання:

Ефективність дистанційного навчання та тестування полягає в тому, що:

• навчання проводиться в будь-який час і за умов, максимально зручних для слухача;
• проводиться за місцем роботи або проживання, що знижує витрати слухача на переїзд до місця проведення навчання та назад, а також організаційні питання, що пов’язані з відривом від роботи, з організацією харчування, проживання і т.п.;
• відсутні жорсткі обмеження слухача по часу для детального вивчення матеріалів Курсу;
• відсутні жорсткі обмеження по термінах, що пов’язані з розкладом курсів очного навчання в навчальних центрах протягом календарного року.

Категорії учнів

1. У сферу дистанційного навчання за «Програмою підготовки з авіаційної безпеки льотного складу експлуатантів, що виконують авіаційні роботи», входять пілоти надлегких, легких і середніх літаків, що виконують авіаційні роботи в межах України, і мають раніше видане відповідне Свідоцтво про проходження навчання з АБ, термін дії якого закінчився або закінчується. Термін дії Свідоцтва – 3 роки.

2. У сферу дистанційного навчання за «Програмою періодичної підготовки з авіаційної безпеки членів екіпажів ПС, що виконують авіаційні перевезення в інших державах», входить льотний склад, що виконує авіаційні перевезення за межами України і має раніше видане відповідне Свідоцтво про проходження навчання з АБ, термін дії якого закінчився або закінчується. Термін дії Свідоцтва – 3 роки.

3. До сфери дистанційного навчання за Програмою підготовки з авіаційної безпеки персоналу з технічного обслуговування та інженерного забезпечення повітряних суден авіакомпанії входить керівний склад інженерно-авіаційної служби авіакомпанії та інженерно-технічний склад, який безпосередньо забезпечує технічне обслуговування повітряних суден авіакомпанії, як при виконанні авіаційних робіт в межах України, так і при виконанні авіаційних перевезень в інших державах та має раніше видане відповідне Свідоцтво про проходження навчання з АБ, термін дії якого закінчився або закінчується. Термін дії Свідоцтва – 3 роки.

4. У сферу дистанційного навчання за Програмою підготовки з авіаційної безпеки керівного складу експлуатантів, що виконують авіаційні роботи, входять керівники, заступники керівників з АБ авіакомпаній, що виконують авіаційні роботи в межах України та мають раніше видане відповідне Свідоцтво про проходження навчання з АБ, термін дії якого закінчився або закінчується. Термін дії Свідоцтва для керівників авіакомпаній – 3 роки, для заступників з авіаційної безпеки – 2 роки.

5. У сферу дистанційного навчання інспекторів контролю якості авіаційної безпеки експлуатантів, що виконують авіаційні роботи на території України, входять інспектори контролю якості, що мають раніше видане відповідне Свідоцтво про проходження навчання по АБ, термін дії якого закінчився або закінчується. Особи, які вперше призначені у авіакомпанії на цю посаду, повинні пройти спочатку очну підготовку за Програмою, зазначеної в пункті 4 (базовий курс), а потім очну підготовку за цією програмою. Термін дії Свідоцтва – 3 роки.

6. У сферу періодичного дистанційного навчання інструкторів з авіаційної безпеки авіакомпанії входять інструктори з авіаційної безпеки авіакомпаній, які мають раніше видане відповідне Свідоцтво про проходження інструкторських курсів ІКАО в навчальних центрах з АБ в Україні, термін дії якого закінчився або закінчується. Термін дії Свідоцтва – 3 роки.

Контактна інформація. Для консультації з питань навчання з авіаційної безпеки в нашому навчальному центрі використовуйте контактну інформацію, яка вказана нижче:

Директор навчального центру –
067-520-31-09, sokolov@urga.com.ua
Начальник відділу дистанційного навчання-
067-520-31-09, avsec@airurga.com.ua