Повідомлення про проведення позачергового збору акціонерів 19.08.2015

info_c

(завантажити в pdf-форматі)

Приватне акціонерне товариство «Міжнародна акціонерна авіаційна компанія «УРГА» (надалі – Компанія), місцезнаходження: 25005, м. Кіровоград, вул. Добровольського, 1-а, код за ЄДРПОУ 14372024, відповідно до частини 5 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Компанії 19 серпня 2015 року, початок зборів об 11:00 годині.

Порядок денний:

  1. Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових загальних зборів акціонерів, обрання членів лічильної комісії, затвердження регламенту.
  2. Внесення змін до Статуту Компанії шляхом викладення його в новій редакції та затвердження Статуту Компанії в новій редакції.
  3. Визначення уповноваженої особи на здійснення усіх передбачених чинним законодавством України дій з проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Компанії.
  4. Прийняття рішення щодо схвалення значних правочинів, які вчиняються Компанією.

Позачергові загальні збори акціонерів Компанії будуть проводитися за адресою: м.Кіровоград, вул. Добровольського, 1-а, приміщення актового залу. Час початку реєстрації акціонерів в день проведення зборів – 10:15, час закінчення реєстрації – 10:45.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів Компанії – 13 серпня 2015 року станом на 24.00.

Пропозиції до порядку денного подаються акціонерами в письмовій формі в порядку, встановленим чинним законодавством України.

Для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Компанії необхідно мати: документ, що посвідчує особу, а для представників акціонерів – належним чином оформлену довіреність на право участі у позачергових загальних зборах акціонерів та документ, що посвідчує особу.

Ознайомлення акціонерів з матеріалами та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів, відбувається за місцезнаходженням Компанії у робочі дні з 08:00 до 12:00 години в приймальні Генерального директора Компанії, в день проведення зборів – у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – заступник Генерального директора з юридичних питань Пастух Вікторія Віталіївна.

Наглядова Рада Товариства

(Дата розміщення на сайті: 27.07.2015)