Правила повітряних перевезень пасажирів і багажу

page6-img1
1.2. ПЕРЕДМОВА

Мета
Ці Правила встановлюють загальні умови перевезення пасажирів і багажу
повітряним транспортом на рейсах МААК «УРГА», забезпечення безпеки польотів та якості обслуговування.

Обсяг

Ці Правила передбачають порядок організації повітряних перевезень пасажирів і багажу
та використання інструкцій і технологій з перевезення пасажирів
і багажу, а також визначають основні функції працівників МААК «УРГА» при виконанні покладених на них обов’язків та повноважень.
Забезпечення авіаційної безпеки під час авіаційних перевезень пасажирів і багажу здійснюється відповідно до законодавства, зокрема Закону України «Про Державну програму авіаційної безпеки цивільної авіації».

Застосування
Ці Правила застосовуються до будь-якого міжнародного і внутрішнього перевезення пасажирів або багажу, яке здійснюється повітряним судном за плату або по найму, а також до перевезень повітряним транспортом, що здійснюються МААК «УРГА» безкоштовно,
до/з аеропортів, розташованих на території України.

Відповідальність
Ці Правила передбачають відповідальність МААК «УРГА» при виконанні авіаційних перевезень пасажирів і багажу, фактичного (оперуючого) авіаперевізника в разі виникнення зобов’язань перед пасажирами на рейсі, який виконується на підставі угоди «Інтерлайн», або угоди «Код-шерінг» та самих пасажирів в частинах, що їх стосуються.

1.3. ВИЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ

У цих Авіаційних правилах терміни вживаються в таких значеннях:

авіаційний перевізник (далі – авіаперевізник) – суб’єкт господарювання, який надає послуги з перевезення пасажирів повітряним транспортом: український авіаперевізник – на підставі ліцензії, а також сертифіката експлуатанта, виданого Державіаслужбою; іноземний авіаперевізник – на підставі відповідного документа компетентного органу іншої країни, який відповідає положенням міжнародних договорів, що є обов’язковими для України. Термін «авіаперевізник» включає працівників, представників і підрядників авіаперевізника, якщо цими Правилами не передбачено інше;

авіаційні правила – «Правила повітряних перевезень та обслуговування пасажирів і багажу», затверджених наказом Державіаслужби України від 26.11.2018 № 1239, зареєстрованим в Міністерстві юстиції 08.02.2019 за № 141/33112.

автоматизована система бронювання / глобальна розподільна система (далі – АСБ/ГРС) – система, яка забезпечує відображення інформації про розклад рейсів, наявність місць і тарифи авіаперевізників і за допомогою якої здійснюється бронювання послуг повітряних перевезень;

агент з обслуговування – суб’єкт наземного обслуговування, уповноважений авіаперевізником здійснювати операції з наземного обслуговування пасажирів і багажу;

багажна ідентифікаційна бирка – документ, виданий авіаперевізником для ідентифікації зареєстрованого багажу;

багаж наднормовий – частина багажу, яка перевищує встановлену перевізником норму безоплатного перевезення багажу або потребує обов’язкової оплати незалежно від зазначеної норми;

внутрішнє перевезення – перевезення пасажирів і багажу між пунктами, розташованими на території України;

групове перевезення – перевезення групи осіб, які мають спільну мету подорожі. Групове перевезення має бути визначене в бронюванні. Груповим вважається перевезення від 10 (десяти) і більше осіб, що прямують по одному і тому ж маршруту, в одні і ті ж дати, заброньовані в єдиному PNR;

день - календарний день, включаючи усі дні тижня, святкові і неробочі дні. Для визначення строку дійсності перевізної документації, актів та інших документів, а також строків закінчення перевезення, строків давності для пред’явлення претензій відлік часу починається з 00 годин 00 хвилин доби, наступної за добою, коли сталася подія або вчинено дію. Залишок часу цієї доби до розрахунку не береться. Якщо закінчення строку, зазначеного вище, припадає на святковий або вихідний день, днем закінчення строку є перший за ним робочий день;

догляд – процедура контролю на безпеку з використанням технічних або інших засобів, що застосовується для виявлення зброї, вибухових речовин, предметів або пристроїв, які можуть бути використані для вчинення акту незаконного втручання;

договір чартеру (фрахтування) повітряних суден – договір, за яким одна сторона (фрахтівник) зобов’язується надати другій стороні (фрахтувальникові) за плату всю або частину місткості в одному чи кількох повітряних суднах на один або кілька рейсів для перевезення пасажирів, багажу;

зіпсований квиток – квиток, стан якого з вини пасажира не дає змоги прочитати інформацію, що міститься у ньому;

змішане перевезення – перевезення, що здійснюється з використанням різних видів транспорту за одним перевізним документом за участю повітряного транспорту;

зупинка на маршруті (stopover) – попередньо узгоджена між авіаперевізником і пасажиром тимчасова зупинка в будь-якому пункті, крім пунктів відправлення та призначення;

інтерлайн-угода (interline) – угода про взаємне визнання перевізної документації та проведення відповідних взаєморозрахунків;

код авіаперевізника – умовне літерне або літерно-цифрове позначення авіаперевізника, надане йому Міжнародною асоціацією повітряного транспорту (ІАТА) відповідно до встановленого порядку, яке застосовується для ідентифікації авіаційного перевізника в АСБ/ГРС;

комерційні угоди – будь-які угоди між авіаперевізниками, крім агентської угоди, що стосуються надання ними спільних послуг, пов’язаних з повітряними перевезеннями пасажирів та багажу;

маршрут-квитанція (Itinerary/Receipt) – документ (документи), який (які) є складовою частиною електронного квитка і містить(ять) необхідні відомості (наприклад, прізвище пасажира, маршрут, рейс, дату й час перевезення, номер бронювання, клас обслуговування, тариф тощо), сповіщення та повідомлення;

міжнародне перевезення – перевезення, під час якого пункт відправлення і пункт призначення незалежно від того, чи є перерва у перевезенні або перевантаження, розташовані або на території двох різних країн, або на території однієї країни, якщо узгоджену зупинку передбачено на території іншої країни;

місце відправлення – пункт, зазначений у квитку, з якого починається перевезення пасажира та/або багажу;

місце призначення – пункт, зазначений у квитку, в якому закінчується перевезення пасажира та/або багажу;

Монреальська конвенціяКонвенція про уніфікацію деяких правил міжнародних повітряних перевезень, вчинена 28 травня 1999 року в місті Монреалі;

надзвичайні обставини – обставини, які призводять до тривалої затримки або скасування одного або більше рейсів, навіть якщо відповідним авіаперевізником було вжито всіх розумних заходів, щоб запобігти затримкам або скасуванням. Надзвичайними обставинами є, зокрема, але не виключно, військові дії, масові безлади, диверсії, ембарго, пожежі, паводки чи інші стихійні лиха, вибухи, дії чи бездіяльність державних органів, страйки, технічні перешкоди, що виникли внаслідок відмови та збоїв, несправностей систем електропостачання, зв’язку, комунікацій, обладнання, програмного забезпечення. Технічні несправності повітряного судна не є надзвичайними обставинами;

нормальний тариф – повний тариф без будь-яких обмежень щодо застосування, встановлений для обслуговування першого, бізнес-, преміум-класів, економічного класу обслуговування, який передбачає максимальну гнучкість щодо бронювання місця, оформлення квитка, терміну зупинки, комбінування тарифів, перебронювання та зміни дати і маршруту, відмови у перевезенні тощо;

основне й постійне місце проживання – одне зафіксоване й постійне місце проживання пасажира на момент події. Громадянство пасажира не є визначальним фактором для визначення постійного місця проживання;

основне місце діяльності авіаперевізника – місцезнаходження головного офісу, за яким здійснюються основні адміністративно-організаційні та фінансові функції авіаперевізника;

остаточний час оформлення пасажирів та багажу – час, після закінчення якого пасажири, які не встигли пройти реєстрацію або не встигли на посадку на борт повітряного судна, не приймаються перевізником до перевезення відповідним рейсом;

пасажир транзитний – пасажир, який згідно з договором повітряного перевезення далі перевозиться тим самим рейсом, яким він прибув до проміжного аеропорту;

пасажир трансферний – пасажир, який згідно з договором повітряного перевезення направляється в пункт трансферу (пересадки) одним рейсом, а далі перевозиться іншим рейсом того самого або іншого авіаперевізника;

пасажирський купон (пасажирська квитанція) – частина пасажирського паперового квитка, яка залишається у пасажира після здійснення перевезення і до якої додаються повідомлення щодо умов перевезення пасажира;

підтверджене бронювання – бронювання, зроблене в АСБ/ГРС і підтверджене авіаперевізником. Позначається у квитку (електронному квитку) позначкою «ОК»;

повітряне перевезення – перевезення пасажирів і багажу, що здійснюється повітряним судном на підставі договору повітряного перевезення. Перевезення може бути міжнародним або внутрішнім;

польотний купон – частина пасажирського квитка або в разі електронного квитка – електронний купон, у якому визначено відповідні місце відправлення та місце призначення, між якими польотний купон є дійсним для перевезення пасажира і багажу;

посадковий талон (boarding pass) – документ (паперовий або мобільний), який підтверджує право пасажира на посадку до повітряного судна, що надається на підставі реєстрації пасажира на рейс. Мобільний посадковий талон (Mobile Boarding Pass) – адаптований для відображення на екрані електронного пристрою посадковий талон, який містить, окрім особистих даних, інформацію про рейс та спеціальний штрих-код для зчитування сканером в аеропорту. Повідомлення на електронну пошту або SMS-повідомлення не є мобільним посадковим талоном;

правила авіаперевізника – правила, інструкції та технології, встановлені авіаперевізником, які використовуються під час повітряних перевезень пасажирів та/або багажу, у тому числі правила повітряних перевезень пасажирів і багажу, правила застосування тарифів, стандарти та настанови з обслуговування пасажирів і багажу, порядок розгляду претензій;

правила застосування тарифів – установлені авіаперевізником умови використання тарифів, які передбачають визначення території продажу, сезону продажу та рейсів, на які можна придбати квитки за певним видом тарифу, можливість комбінування з іншими видами тарифів та зупинки у проміжному пункті, дитячі знижки, правила повернення коштів за невикористаний квиток або його частину, умови перебронювання, норму безкоштовного перевезення багажу, можливість передачі пасажира для перевезення іншій авіакомпанії тощо;

претензія – складена у письмовій формі вимога зацікавленої особи про поновлення прав, відшкодування заподіяної шкоди, що виникла в результаті внутрішнього або міжнародного повітряного перевезення, виплату компенсації тощо;

рейс - політ повітряного судна (за розкладом або поза розкладом), який виконується в одному напрямку від початкового пункту відправлення до кінцевого пункту призначення маршруту;

рейс з надлишком броні – рейс, на який кількість пасажирів, які мають підтверджене бронювання і прибули на реєстрацію до закінчення остаточного часу оформлення пасажирів та багажу, перевищує кількість наявних місць на рейсі;

розумні заходи – адекватні заходи, які вживаються авіаперевізником з метою відвернення або зменшення шкоди (збитків), завданих пасажиру;

розумні строки – період часу, розумна межа тривалості якого під час повітряного перевезення пасажира (багажу) складає дві години або більше – щодо всіх рейсів дальністю 1500 кілометрів або менше; три години або більше – для всіх рейсів дальністю понад 1500 до 3500 кілометрів; чотири години або більше – для всіх інших рейсів;

сегмент маршруту – частина перевезення між двома пунктами, яка є складовою частиною повного маршруту і оформлюється на одному польотному купоні;

службові тварини – тварини (зазвичай собаки або інші тварини), які знаходяться під контролем пасажира з інвалідністю або з обмеженою рухливістю та особи, що супроводжує такого пасажира, з метою надання пасажиру з інвалідністю або з обмеженою рухливістю фізичної та/або емоційної підтримки за умови, що присутність тварин на борту повітряного судна не ставить під загрозу безпеку польоту, не є загрозою для інших пасажирів та відповідає санітарно-гігієнічним нормам;

спеціальне право запозичення (далі – СПЗ) – розрахункова грошова одиниця, яка використовується Міжнародним валютним фондом (далі – МВФ);

спеціальний тариф – опублікований авіаперевізником тариф, що має певні обмеження у частині його застосування;

спеціальні умови – умови перевезення пасажирів і багажу, які виникають унаслідок невідповідності положень цих Авіаційних правил правилам іншої країни, або якщо правилами іншої країни встановлено більш низький рівень щодо умов перевезень, ніж встановлений цими Авіаційними правилами, або якщо іншою країною вимагається дотримання її правил і при цьому ставиться під загрозу виконання умов договору повітряного перевезення;

суб’єкт, що надає агентські послуги з продажу повітряних перевезень (далі – агент з продажу),- юридична особа, яка здійснює діяльність з продажу повітряних перевезень за дорученням авіаперевізника або генерального агента на підставі договору;

тарифні нормативи – установлені й опубліковані авіаперевізником тарифи та правила їх застосування;

узгоджені місця зупинки – пункти, крім місць відправлення і призначення, які визначено у квитку або наведено в розкладі руху авіаперевізника як заплановані пункти зупинок на маршруті перевезення;

чартерний рейс із бізнес-метою – чартерний рейс, для виконання якого вся ємність повітряного судна фрахтується однією фізичною або юридичною особою виключно для власних потреб (без права продажу ємності третій особі) з метою перевезення пасажирів та/або вантажу і не розподіляється між іншими фрахтувальниками. При цьому кількість пасажирів, які перевозяться, не може перевищувати 15 осіб, а вага вантажу – 2 тонни;

члени сім’ї – особи, які перебувають у шлюбі, батьки осіб, які перебувають у шлюбі, діти, у тому числі усиновлені, опікуни, баба, дід, рідні брати, сестри, онуки, утриманці, визнані згідно із законом. У правилах авіаперевізника перелік осіб, що належать до членів сім’ї, може бути розширено.

Інші терміни, що використовуються в цих Авіаційних правилах, вживаються у значеннях, наведених у Повітряному кодексі України.

2. СФЕРА ВИКОРИСТАННЯ. ЗАГАЛЬНІ ТА СПЕЦІАЛЬНІ УМОВИ ПЕРЕВЕЗЕННЯ

2.1. Ці Правила є обов’язковими для МААК «УРГА» при виконанні міжнародних і внутрішніх перевезень пасажирів та/або багажу за виногороду або безкоштовно з/до аеропортів, розташованих на території України, а також для пасажирів МААК «УРГА»

2.2. Перевезення пасажирів і багажу, передбачені пунктом 1 цього розділу, є предметом правил МААК «УРГА», а також тарифних нормативів МААК «УРГА», чинних на дату видачі квитка (оформлення електронного квитка), якщо таку дату не можна визначити – на дату початку перевезення.

Під час перевезення пасажирів і багажу застосовуються положення правил МААК «УРГА», тарифи і збори, чинні на дату видачі квитка (оформлення електронного квитка).

Зміни, які вносяться до цих Правил, в тому числі до тарифних нормативів МААК «УРГА», не можуть бути застосовані до договору повітряного перевезення пасажира і багажу, якщо вони набрали чинності після укладення такого договору, крім випадків, передбачених законодавством України.

2.3. Ці Правила розроблені МААК «УРГА» за попереднім погодженням їх з Державіаслужбою України.

Ці Правила МААК «УРГА» спрямовані на підвищення ефективності та якості перевезень. Рівень цих правил має бути не нижче рівня, встановленого Авіаційними правилами.

Умови договору на виконання чартерного рейсу з бізнес-метою не мають суперечити положенням цих Правил та мають включати положення щодо прав пасажирів у разі відмови в перевезенні, скасування чи затримки рейсу.

2.4. Ці Правила не використовуються під час перевезень пасажирів і багажу, що здійснюються за виключних умов, які не підпадають під звичайні операції та процедури організації перевезень пасажирів та багажу, у тому числі умовам, за яких здійснюються перевезення миротворчого контингенту, перевезення для ліквідації наслідків стихійного лиха, аварії тощо.

2.5. МААК «УРГА» має право здійснити одне або серію перевезень пасажирів і багажу на спеціальних умовах у разі неможливості забезпечити перевезення відповідно до цих Правил.

Рівень якості та безпеки під час таких перевезень має відповідати вимогам цих Правил.

Правила МААК «УРГА» щодо використання спеціальних тарифів і умов перевезень окремих категорій пасажирів і багажу є спеціальними умовами.

2.6. Контроль за дотриманням цих Правил покладається на керівництво МААК «УРГА».

3. ДОГОВІР ПЕРЕВЕЗЕННЯ. КВИТОК

3.1. Договір перевезення пасажира та/або багажу

3.1.1. Повітряні перевезення виконуються на підставі договору між МААК «УРГА» і пасажиром.

3.1.2. Укладення договору повітряного перевезення та його умови підтверджуються квитком, який видається пасажиру «МААК УРГА» або агентом з продажу.

3.1.3. Квиток надає право пасажиру, зазначеному у квитку, на переліт відповідним рейсом (рейсами) і зобов’язує МААК «УРГА» здійснити перевезення пасажира і його багажу та надати інші послуги відповідно до договору повітряного перевезення, крім випадків, визначених у пункті 3.1.5 цієї глави.

3.1.4. Умови договору додаються до квитка і містять інформацію для пасажирів про обмеження відповідальності під час перевезення пасажира та багажу, про податки і збори; час початку та закінчення реєстрації на рейс, посадки у повітряне судно; інформацію щодо зареєстрованого багажу та ручної поклажі; строки пред’явлення претензій щодо неналежного перевезення пасажирів та багажу; інформацію щодо заборони перевезення окремих речей у зареєстрованому багажі або у ручній поклажі; права пасажирів у разі відмови у перевезенні, скасування чи тривалої затримки рейсу; адресу МААК «УРГА», за якою пасажири мають змогу направляти свої звернення; іншу інформацію, яку авіаперевізник вважає необхідною для пасажира.

Умови договору повітряного перевезення відповідають положенням Монреальської конвенції, Повітряного кодексу України та цих Правил.

3.1.5. МААК «УРГА» має право відмовити в перевезенні пасажиру та визнати його квиток недійсним у разі:

пред’явлення особою пошкодженого квитка або квитка зі змінами, внесеними не МААК «УРГА» або її уповноваженим агентом з продажу;

встановлення факту придбання пасажиром квитка за допомогою фальшивої/краденої або недійсної платіжної картки (кредитної картки);

відсутності у квитку пасажира польотного купона на відповідний рейс, інших невикористаних польотних купонів або пасажирського купона;

порушення послідовності використання польотних купонів з вини пасажира;

неправильного застосування тарифу або несплати пасажиром вартості повітряного перевезення в повному обсязі на день виконання повітряного перевезення не з вини авіаперевізника та/або агента з продажу.

3.1.6. Квиток, визнаний недійсним з вини МААК «УРГА» та/або її агента з продажу, за вимогою пасажира підлягає переоформленню.

Квиток, визнаний недійсним з причин, які не залежать від МААК «УРГА» та/або її агента з продажу, підлягає вилученню без переоформлення.

3.1.7. Виявлена під час передпольотної перевірки на борту повітряного судна особа без квитка або з квитком, визнаним МААК «УРГА» недійсним, підлягає висадці з борту повітряного судна.

3.1.8. У всіх випадках визнання квитка недійсним або виявлення на борту повітряного судна особи без квитка або з квитком, визнаним МААК «УРГА» недійсним, МААК «УРГА» або особою, яка представляє його інтереси, складається відповідний акт, оригінал якого надається пасажиру, а копія залишається у МААК «УРГА».

3.1.9. Пасажир зобов’язаний зберігати квиток та інші перевізні документи до закінчення такого перевезення, а у разі виникнення претензії – до часу її вирішення.

Пасажир зобов’язаний пред’явити перевізні документи за першою вимогою МААК «УРГА», її агента з обслуговування, експлуатанта аеропорту.

3.2. Утрачений або зіпсований квиток

3.2.1. У разі втрати або псування квитка (його частини) пасажиром МААК «УРГА» за клопотанням пасажира може замінити такий квиток (його частину) шляхом видачі дубліката квитка за умови підписання пасажиром угоди про відшкодування МААК «УРГА» збитків у розмірі вартості оригіналу квитка, які зазнав або може зазнати МААК «УРГА» у зв’язку з використанням оригіналу квитка третьою особою. Якщо пасажир не підписує такої угоди, МААК «УРГА» має право вимагати від пасажира сплатити його повну вартість. МААК «УРГА» має право на стягнення з пасажира плати за послуги з оформлення дубліката квитка, якщо втрата або псування не були зумовлені недбальством МААК «УРГА» (її агента). У разі втрати або псування квитка іншого перевізника дублікат квитка оформлюється тільки за наявності письмової згоди такого перевізника.

3.2.2. МААК «УРГА» має право відмовити пасажиру у видачі дубліката квитка, якщо:

пасажир не підписав угоди, передбаченої пунктом 3.2.1 цієї глави, і відмовився оплатити послуги з оформлення дубліката квитка;

пасажир вимагає видачі дубліката квитка в аеропорту в день здійснення рейсу, якщо до вильоту рейсу згідно з розкладом менше ніж три години або рейс здійснюється у години, коли офіс авіакомпанії, який має надати згоду, не працює.

3.3. Заборона передачі квитка

3.3.1. Квиток може бути використаний для перевезення лише тієї особи, прізвище та ім’я якої зазначені у квитку.

3.3.2. З метою виконання вимог пункту 3.3.1 цієї глави МААК «УРГА» має право вимагати від пасажира ідентифікувати себе.

3.4. Строк чинності квитка

3.4.1. Строк чинності квитка охоплює:

загальний строк чинності квитка;

строк чинності для перевезення.

3.4.2. Загальний строк чинності квитка визначається періодом часу з дати його оформлення і до закінчення строку, який передбачено для отримання коштів за невикористаний квиток правилами застосування тарифів МААК «УРГА».

3.4.3. Загальний строк чинності квитка дає право пасажиру використати квиток для всіх операцій, передбачених цими Правилами, у тому числі для отримання місця на рейс в дату, що визначені у квитку, повернення вартості повністю або частково невикористаного перевезення та здійснення інших розрахунків, встановлених Авіаційними правилами та цими Правилами МААК «УРГА».

3.4.4. Квиток з гарантованою датою вильоту надає право на перевезення пасажира і його багажу від зазначеного в ньому початкового аеропорту, аеропорту трансферу, зупинки або аеропорту зворотного перевезення тільки в день і рейсом, які зазначені у квитку.

3.4.5. Квиток з відкритою датою надає право на перевезення пасажира і його багажу з відповідного аеропорту тільки після здійснення бронювання та внесення до квитка МААК «УРГА» або уповноваженою нею особою дати вильоту, часу вильоту та номера рейсу.
3.4.6. Квиток, виданий за нормальним тарифом, чинний для перевезення протягом одного року з дати початку перевезення, якщо частину квитка використано, або з дати його видачі, якщо не використано весь квиток.

3.4.7. Квиток, виданий за спеціальним тарифом, чинний для перевезення лише до дати, визначеної у квитку, і на умовах, установлених правилами застосування тарифів МААК «УРГА».

3.5. Продовження строку чинності квитка

3.5. 1. Строк чинності квитка незалежно від виду застосованого тарифу продовжується, якщо МААК «УРГА»:

– не може надати місце на рейс, на який пасажир має підтверджене бронювання;

– скасовує рейс, на який пасажир має підтверджене бронювання;

– пропустить узгоджене місце зупинки;

– не виконає рейсу в розумні строки понад час відправлення рейсу, який зазначений у квитку;

– своїми діями призведе до того, що пасажир не встигне на пересадку на інший стикувальний рейс, на який пасажир має підтверджене бронювання і який зазначено у тому самому квитку, де зазначено й попередній рейс;

– не може надати обслуговування відповідно до оплаченого класу обслуговування. У такому разі за згоди пасажира на подальше перевезення строк чинності його квитка має бути продовжено на час до виконання першого рейсу, на якому є місце для такого пасажира в оплаченому класі обслуговування.

У разі хвороби пасажира або члена його родини, що подорожує разом з ним на повітряному судні, за умови пред’явлення відповідної довідки закладу охорони здоров’я, перевізник також продовжує строк чинності квитка.

3.5.2. Якщо пасажир після початку подорожі не може її продовжити протягом строку чинності квитка для перевезення у зв’язку із хворобою чи іншими обставинами, МААК «УРГА» продовжує строк чинності такого квитка до часу, коли пасажир зможе продовжити подорож, або до першого рейсу МААК «УРГА», на якому є місце в оплаченому класі обслуговування, після такої дати і з місця, де подорож було перервано. Факт хвороби чи інших обставин має підтверджуватися відповідною довідкою закладу охорони здоров’я. У такому разі МААК «УРГА» також може продовжити строк чинності квитків осіб, які супроводжують такого пасажира.

3.5.3. У разі смерті дружини (чоловіка) або члена сім’ї пасажира, який не розпочав подорож, або в разі смерті пасажира на маршруті особам, що супроводжують такого пасажира, може бути продовжено строк чинності квитків, а також збільшено строк мінімального перебування у пункті події. Продовження строку чинності квитків здійснюється після одержання належним чином оформленого свідоцтва про смерть і на період, що не перевищує 45 днів з дати смерті пасажира.

3.6. Послідовність польотних купонів

3.6.1. МААК «УРГА» приймає польотні купони до повітряного перевезення лише послідовно, починаючи з першого аеропорту відправлення, визначеного у квитку. Квиток визнається недійсним, якщо пасажир порушив послідовність використання польотних купонів.

МААК «УРГА» має право відмовити у перевезенні пасажира та поверненні йому вартості невикористаних польотних купонів, якщо пасажир порушив послідовність використання польотних купонів не з вини МААК «УРГА», її агентів з продажу та/або обслуговування.

3.6.2. Пасажирський купон та всі невикористані польотні купони, які не було повернуто МААК «УРГА», залишаються у пасажира протягом подорожі й мають бути надані МААК «УРГА» на її запит.

3.6.3. Якщо пасажир відмовляється від перевезення на одному із сегментів маршруту, що призвело до порушення порядку використання польотних купонів, встановленого пунктом 3.6.1 цієї глави, і бажає скористатись іншими сегментами маршруту або зворотним рейсом, він повинен попередити про це МААК «УРГА» та переоформити квиток.

3.7. Клас обслуговування

3.7.1. МААК «УРГА» має надати пасажиру обслуговування згідно з придбаним ним класом обслуговування. МААК «УРГА» або агент з продажу зобов’язаний під час бронювання та/або оформлення квитка поінформувати пасажира щодо обслуговування, яке надається у відповідному класі.

3.7.2. Пасажир приймається до перевезення у класі обслуговування, визначеному в польотному купоні, на дату польоту і відповідний рейс, на який пасажир має підтверджене бронювання.

3.7.3. Якщо квиток видається без підтвердженого бронювання (статус бронювання інший ніж «ОК»), бронювання місця здійснюється на запит пасажира під час реєстрації за умови наявності такого місця в оплаченому класі обслуговування на відповідному рейсі.

Якщо для здійснення бронювання недостатньо часу, пасажир може бути прийнятий до перевезення без здійснення бронювання.

3.7.4. МААК «УРГА» має право як з технічних, так і комерційних причин підвищити або понизити клас обслуговування. У разі пониження класу обслуговування МААК «УРГА» зобов’язана якомога раніше повідомити про це пасажира та запропонувати компенсацію з урахуванням положень глави 15.5 розділу 15 цих Правил.

3.8. Строк і умови пред’явлення квитків з метою повернення сплачених сумм

3.8.1. Пасажир може пред’явити авіаперевізнику квиток для повернення сплачених коштів за частково або повністю не використане перевезення, якщо це передбачено правилами застосування тарифів, у таких випадках:
– до початку перевезення;

– протягом усього строку чинності квитка для перевезення;

– протягом 30 днів після закінчення строку чинності квитка для перевезення.

МААК «УРГА», беручи до уваги обставини, що унеможливили пред’явлення квитка для повернення сплачених коштів за частково або повністю не використане повітряне перевезення, може продовжити строк, передбачений абзацом четвертим цього пункту.

3.8.2. Сплив строків, зазначених у пункті 3.8.1 цієї глави, не позбавляє пасажира права на пред’явлення МААК «УРГА» претензії відповідно до розділу 27 цих Правил.

3.9. Абревіатури

3.9.1. Найменування МААК «УРГА» може наводитися у квитку (маршрут-квитанції) у вигляді кодів:

– IATA – 3N ;

– ICAO – URG.

3.9.2. МААК «УРГА», її агент з продажу або агент з обслуговування повинен довести до відома пасажира під час бронювання або реєстрації інформацію щодо повного найменування МААК «УРГА», яке наведене у квитку (маршрут-квитанції) у вигляді коду.

4. ЗУПИНКА НА МАРШРУТІ АБО УЗГОДЖЕННЯ МІСЦЯ ЗУПИНКИ (Stopover)

4.1. Зупинка на маршруті дозволяється за умови, що вона попередньо погоджена з МААК «УРГА» та зазначена у квитку.

4.2. Якщо пасажир має квиток, виданий за нормальними тарифами, зупинки протягом строку чинності квитка дозволяється робити у будь-якому пункті маршруту.

4.3. Якщо пасажир має квиток, виданий за спеціальним тарифом, і здійснює зупинку, з пасажира може стягуватися за це додаткова плата (інформацію можна дізнатися в МААК «УРГА» або в уповноваженої особи).

5 .ТАРИФИ ТА ЗБОРИ

5.1. Тарифи, що використовуються, – затверджені й опубліковані МААК «УРГА» або від імені МААК «УРГА» (або якщо не опубліковані, то розраховані згідно з тарифними нормативами МААК «УРГА») тарифи на відповідний рейс або рейси з місця відправлення до місця призначення, зазначені у квитку, які є чинними на день оплати квитка для відповідного класу обслуговування.

Кожний тариф передбачає правила його застосування, які включають строк дії квитка, умови використання тарифу, повернення коштів за невикористане перевезення або його частину, інші умови та може включати надбавки до тарифу (surcharge), які є його невід’ємною частиною.

Правила застосування тарифів затверджуються Генеральним директором МААК «УРГА», оприлюднюються на офіційному сайті МААК «УРГА» www.urga.com.ua та доступні пассажирам для ознайомлення.

5.2. Тарифи не включають вартість транспортних послуг між терміналами аеропорту та між аеропортами та міськими терміналами.

5.3. Аеропортові збори (такси) за надання послуг пасажирам під час їх обслуговування в аеропорту встановлюються та затверджуються відповідно до законодавства і мають бути опубліковані у формі, доступній для ознайомлення.

5.4. Аеропортові збори (такси), податки і збори, встановлені державою аеропорту відправлення (призначення), збори (такси) авіаперевізника не включаються до тарифу, а разом з тарифом становлять повну вартість повітряного перевезення.

МААК «УРГА» та агент з продажу можуть стягувати плату за оформлення повітряного перевезення та за здійснення операцій повернення коштів. Плата за оформлення перевезення не входить до вартості квитка і оплачується окремо.

5.5. Аеропортові збори (такси), податки і збори, встановлені державою аеропорту відправлення (призначення), збори (такси) МААК «УРГА» за користування будь-якими послугами чи обладнанням можуть включатися до вартості повітряного перевезення або сплачуватись окремо з наданням документів, які підтверджують їх оплату.

5.6. Тарифи, збори (такси) на повітряне перевезення до/із та в межах України публікуються авіаперевізниками та аеропортами в АСБ/ГРС у валюті, яка схвалена Державіаслужбою та погоджена з Конференцією ІАТА з координації тарифної політики.

5.7. Розрахунки на території України за послуги з повітряних перевезень та обмін валют здійснюються відповідно до законодавства України.

6. БРОНЮВАННЯ ПОВІТРЯНОГО ПЕРЕВЕЗЕННЯ

6.1. Вимоги до бронювання
6.1.1. Для бронювання використовуються АСБ/ГРС. Забронювати місця і тоннажу може здійснюватись за допомогою телефонного, мобільного зв’язку, веб-сайту, спеціалізованих автоматів самообслуговування та інших методів. Обов’язковою умовою застосування таких методів бронювання є відображення здійсненого бронювання у системі бронювання МААК «УРГА».

6.1.2. Бронювання здійснюється у строки та в порядку, що встановлюються правилами МААК «УРГА».
Внесення до бронювання інформації щодо паспортних даних пасажира здійснюється відповідно до законодавства України та міжнародних договорів України.

6.1.3. Бронювання місця на повітряному судні та перевізної ємності для перевезення наднормового багажу на визначені рейс і дату є обов’язковою умовою для перевезення пасажиру та наднормового багажу на повітряному транспорті.

6.1.4 МААК «УРГА» або її агент, який здійснює бронювання, повинні інформувати пасажира (його представника) про умови застосування тарифу, за яким здійснено бронювання перевезення, строки сплати вартості та оформлення цього перевезення, а також про зміни у розкладі рейсів.

Пасажир, що здійснює бронювання за допомогою веб-сайту, повинен ознайомитись із зазначеною інформацією самостійно.

Інформацію про зміни у розкладі рейсів МААК «УРГА» повинна внести в АСБ/ГРС не пізніше ніх 8 годин до вильоту. В іншому разі агент з продажу не відповідає за своєчасне інформування пасажира про зміни в розкладі рейсів МААК «УГА». Обов’язок щодо інформування пасажирів у разі внесення інформації щодо змін у розкладі руху менще ніж за 8 годин покладається на МААК «УРГА».

6.1.5. До сплати пасажиром (його представником) повної вартості перевезення бронювання вважається попереднім і за потреби може бути анульоване з обов’язковим попередженням про це пасажира.

6.1.6. У разі несплати повної вартості перевезення пасажиром (його представником) у термін, встановлений МААК «УРГА» або її агентом з продажу, бронювання анулюється без повідомлення про це пасажира.

6.1.7. Якщо пасажир не прибув на рейс (на реєстрацію або посадку на борт повітряного судна – «No-show»), на який він має підтверджене бронювання, і не повідомив до початку реєстрації на рейс МААК «УРГА» про зміни у своїй подорожі, МААК «УРГА» має право анулювати бронювання на наступні сегменти маршруту або на зворотні рейси.

6.2. Персональні дані пасажира

6.2.1. Під час бронювання пасажир повідомляє МААК «УРГА» чи її агенту з продажу свої персональні дані та за потреби надає інформацію про особливі умови перевезення.

Під час бронювання пасажир зобов’язаний надати МААК «УРГА» чи її агенту з продажу достовірні відомості щодо свого номера телефону, адреси та інших можливих засобів зв’язку з ним відповідно до правил МААК «УРГА» з метою забезпечення своєчасного інформування пасажирів.

У разі неможливості встановити зв’язок з пасажиром за наданими ним відомостями та за умови документальної фіксації цього факту МААК «УРГА» пасажир особисто відповідає за наслідки несвоєчасного оповіщення та інформування його щодо змін у перевезенні.

Внесення до бронювання контактних даних агента з продажу замість контактних даних пасажира забороняється. Агент з продажу відповідає за відсутність у бронюванні необхідних персональних та контактних даних пасажира.

6.2.2. У разі відмови пасажира надати необхідну для бронювання інформацію бронювання не здійснюється.

6.2.3. Захист і обробка персональних даних пасажира під час оформлення бронювання повітряного перевезення здійснюється відповідно до законодавства України та країни місця призначення повітряного перевезення.

Надаючи свої персональні дані під час бронювання, пасажир тим самим уповноважує МААК «УРГА» та надає йому згоду на обробку, зберігання та передачу своїх персональних даних третім особам з метою бронювання або переоформлення перевезень, обслуговування рейсів і пасажирів, одержання додаткових послуг, організації розшуку багажу та попередження/виявлення шахрайства з перевізними документами, надання інформаційної допомоги щодо в’їзду/виїзду за маршрутом перевезення та супроводу пасажира.

6.3. Надання місця

6.3.1. Бронювання місця на рейсі може здійснюватись як із закріпленням конкретного місця за пасажиром на борту повітряного судна, так і без його закріплення.

6.3.2. МААК «УРГА» має право змінити надане пасажиру місце у зв’язку із необхідностю забезпечення безпеки та/або технічних причин.

6.3.3. У разі придбання пасажиром квитка з відкритою датою вильоту бронювання місця на рейсі здійснюється на загальних підставах.

У разі звернення пасажира, який має квиток з відкритою датою вильоту з проханням надати місце на рейс, на якому немає вільних місць, МААК «УРГА» або її агент з продажу забов’язані запропонувати пасажиру здійснити бронювання на найближчий рейс, на якому є вільні місця.

6.3.4. Першочергове та позачергове право на отримання місця на рейс визначається згідно з чинним законодавством України.
МААК «УРГА» може доповнювати перелік осіб, які мають право на першочергове та позачергове право на отримання місця на рейсі.

6.3.5. У разі бажання пасажира здійснювати політ на конкретному місці у повітряному судні МААК «УРГА» має право справляти за це встановлений збір.

6.4. Повторне підтвердження бронювання

6.4.1. МААК «УРГА» має право вимагати від пасажира зробити повторне підтвердження бронювання зворотного вильоту у випадках, передбачених правилами МААК «УРГА».

Якщо договором повітряного перевезення передбачено декілька сегментів маршруту польоту, повторне підтвердження бронювання зворотнього вильоту може вимагатися для кожного сегменту маршруту.

МААК «УРГА» повинна поінформувати пасажира щодо умов, способу та строку повторного підтвердження бронювання зворотнього вильоту під час бронювання та/або оформлення квитка.

6.4.2. Повторне підтвердження зворотного вильоту не вимагається, якщо зворотний рейс передбачається менше ніж за 72 години або бронювання на рейс здійснено менше ніж за 72 години до часу вильоту рейсу за розкладом.

6.4.3. У разі невиконання пасажиром вимог щодо повторного підтвердження бронювання зворотнього вильоту МААК «УРГА» має право анулювати непідтверджене бронювання, але не раніше ніж 72 години до відправлення рейсу за розкладом.

6.5. Брнювання та продаж перевезень через мережу Iнтернет.

6.5.1. Забронювати квиток через мережу Інтернет можна за допомогою веб-сайту МААК «УРГА або агентів з продажу.

6.5.2. Оформлення замовлення є підтвердженням того, що користувач погоджується з умовами договору повітряного перевезення, ознайомлений з правилами і умовами МААК «УРГА», а також умовами застосування тарифів.

6.5.3. Після здійснення бронювання та оплати перевезення на електронну адресу, зазначену в бронюванні, користувачу надсилається маршрут-квитанція (Itinerary/Receipt) та умови договору перевезення між пасажиром, зазначеним у маршрут- квитанції, та МААК «УРГА».

6.5.4. Пасажир не може скасувати самостійно сплачене та оформлене бронювання через мережу Інтернет. Цю операцію здійснює МААК «УРГА» або агент з продажу за умови оформлення пасажиром заяви на повернення коштів.

6.5.5. МААК «УРГА» та його агент з продажу, за допомогою веб-сайту якого здійснено бронювання, забов’язаний своєчасно інформувати пасажира про зміни в бронюванні, зроблені МААК «УРГА». Інформацію про зміни у бронюванні МААК «УРГА» повинна внести в АСБ/ГРС не пізніше ніж 8 годин до вильоту. В іншому разі агент з продажу не відповідає за своєчасність інформування пасажира про зміни у бронюванні.

7. ОБСЛУГОВУВАННЯ ПАСАЖИРІВ

7.1. Обслуговування пасажирів в аеропорту

7.1.1. Експлуатант аеропорту або агент з обслуговування повинен забезпечити пасажирів в аеропорту візуальною та/або акустичною інформацією щодо:

– часу відправлення та прибуття повітряного судна;

– місця, часу початку та закінчення реєстрації на рейс;

– затримок або скасування рейсів та їх причин;

– способів і маршрутів переходу між терміналами аеропорту або проїзду між аеропортами
та з аеропорту до міста;

– правил та порядку проведення контролю на авіаційну безпеку, догляду пасажирів, їх ручної поклажі та багажу;

– загальних правил виконання пасажирами вимог, пов’язаних з прикордонним, митним, імміграційним, санітарно-епідеміологічним, ветеринарно-санітарним, фітосанітарним та іншими видами контролю;

– місця розташування кімнати матері та дитини, поста правоохоронних органів, довідкової, медпункту, вбиральні тощо;

– місця отримання багажу та дій пасажира у разі затримки, пошкодження, знищення багажу.

7.1.2. Усі оголошення, що здійснюються в аеропортах, повинні виконуватися українською та англійською мовами. У міжнародних аеропортах оголошення додатково виконуються мовою країни, з/до якої виконується рейс.

7.1.3. В аеропорту МААК «УРГА» або агент з обслуговування забезпечує:

– реєстрацію пасажирів та оформлення багажу до перевезення;
– наземне перевезення пасажирів, їх багажу до місця стоянки повітряного судна та організовує посадку пасажирів на борт повітряного судна і завантаження багажу;
– організацію висадки пасажирів з повітряного судна та розвантаження багажу, їх наземне перевезення до відповідного термінала аеропорту прибуття і видачу багажу;
– інформування щодо затримки/скасування рейсу не пізніше ніж за 10 хвилин до часу прибуття судна за розкладом.

7.1.4. Реєстрація пасажирів та оформлення багажу в аеропортах України закінчуються не раніше ніж за 45 хвилин до часу відправлення міжнародного рейсу МААК «УРГА» за розкладом та не раніше ніж за 30 хвилин до часу відправлення внутрішнього рейсу МААК «УРГА» за розкладом.

7.1.5. Закінчення посадки пасажирів на борт повітряного судна в аеропортах України на рейси МААК «УРГА» здійснюється за 15 хвилин до часу вильоту рейсу, що зазначений у квитку. В аеропортах поза межами України час закінчення посадки пасажирів на борт повітряного судна на рейси МААК «УРГА» встановлюється з урахуванням особливостей аеропоту

7.1.6. Час початку та закінчення реєстрації і посадки на борт повітряного судна зазначаються у квитку або в іншому документі, що надається пасажиру під час продажу квитка.

7.2. Обслуговування пасажирів на борту повітряного судна

7.2.1. МААК «УРГА» надає пасажирам на борту повітряного судна комплекс послуг залежно від типу та облаштування повітряного судна, тривалості польоту, часу доби, протягом якої проходить політ, а також класу обслуговування, що зазначений у квитку. Обсяг послуг та порядок їх надання визначаються правилами МААК «УРГА». Обсяг послуг і порядок їх надання визначаються правилами МААК «УРГА».

7.2.2. МААК «УРГА» забезпечує:

– обладнанням пасажирського салону повітряного судна технічними засобами та системами забезпечення безпеки пасажирів; підтримку відповідного температурного режиму в салоні, засобами індивідуального користування для пасажирів (індивідуальне освітлення, вентилятор, столик для харчування, система прив’язних ременів безпеки, кисневих масок тощо);

– підтримку належного санітарно-гігієнічного стану салону повітряного судна;

– справність та укомплектованість обладнання, інвентарю та засобів обслуговування пасажирів;

– наявність місць для пасажирів з дітьми;

– можливість розміщення осіб, які транспортуються на ношах, інших пасажирів з інвалідністю або з обмеженою рухливістю.

7.2.3. МААК «УРГА» на борту повітряного судна має підготовлений персонал у достатній кількості для здійснення обслуговування пасажирів, у тому числі надання долікарської допомоги, а також для забезпечення безпеки польоту відповідно до законодавства України.

7.2.4. На борту повітряного судна МААК «УРГА» забезпечую надання таких безкоштовних послуг:

– допомога пасажирам під час посадки або висадки до/з повітряного судна (знаходження місця, розміщення ручної поклажі тощо);

– інформаційно-довідкове обслуговування – своєчасне і достовірне інформування пасажирів щодо правил поведінки на борту повітряного судна, безкоштовних і платних послуг, що надаються, умов польоту, використання аварійно-рятувального обладнання, місця розташування у салоні повітряного судна індивідуальних засобів захисту та надувних трапів, місць розташування основних та запасних виходів, умов покидання повітряного судна в аварійних ситуаціях;

– перша долікарська допомога;

– надання питної води за вимогою пасажира;

– користування туалетними кімнатами.

МААК «УРГА» забов’язана повідомити пасажирів про послуги, які надаться на борту повітряного судна безкоштовно та порядок їх надання одразу після початку польоту.

7.2.5. Обслуговування пасажирів на борту повітряного судна може здійснюватись у таких класах:

– бізнес;

– економічний.

7.2.6. Надання прохолодних напоїв є обов’язковою безкоштовною послугою. На кожну годину польоту мінімальна норма надання прохолодних напоїв становить 100 мл та в разі відсутності харчування – 150 мл на годину польоту. У період з 15 квітня до 14 жовтня включно норма надання прохолодних напоїв збільшується до 150 мл.

7.2.7. Перелік додаткових послуг, порядок їх надання та оплати встановлюються правилами МААК «УРГА». Інформація про додаткові послуги розміщюється на веб-сайті МААК «УРГА».

7.2.8. Для надання першої долікарської допомоги у польоті МААК «УРГА» має на борту повітряного судна аптечки першої допомоги у такій кількості на кількість пасажирських крісел:

– від 0 до 99 – 1 одиниця;

-від 100 до 199 – 2 одиниці.

7.3. Вимоги до якості послуг, що надаються пасажирам на борту повітряного судна, залежно від класу обслуговування

7.3.1. Обслуговування пасажирів у салоні бізнес-класу здійснюється в окремому салоні, розміщеному в носовій частині салону повітряного судна.

Компоновка салону бізнес-класу залежить від типу повітряного судна, що експлуатується.

Кількість місць в салоні бізнес-класу залежить від компоновки конкретного повітряного судна.

7.3.2. Салон бізнес-класу відділяється від салону економічного класу переділком (жорстким або м’яким).

7.3.3. Пасажирам бізнес-класу додатково надаються:

– індивідуальний набір журналів та газет;

– ковдра (незалежно від тривалості польоту);

– посилений асортимент харчування з можливістю вибору пасажиром харчування з декількох його видів;

– алкогольні та прохолодні напої в асортименті.

7.3.4. Під час продажу квитка апвіперевізник забов’язаний поінформувати пасажира про обслуговування, яке надається пасажирам бізнес-класу відповідно до правил МААК «УРГА».

7.4. Вимоги з техніки безпеки на борту повітряного судна

7.4.1. Повітряне судно забезпечене необхідним комплектом аварійно-рятувального бладнання та засобами екстреної евакуації пасажирів в аварійній ситуації.

7.4.2. На борт повітряного судна не приймається тара, інвентар та обладнання, для яких не передбачено гнізд, стелажів або спеціальних кріплень.

7.4.3. Максимальна кількість осіб на борту повітряного судна не має перевищувати кількості крісел та сидінь, забезпечених прив’язними ременями.

7.4.4. Перед злетом, посадкою і в особливих випадках пасажири зобов’язані застебнути
прив’язні ремені, бортпровідники – проконтролювати застебнуте положення і натягнення ременів у кожного пасажира. Діти до двох років, які перевозяться без надання окремого місця, розміщуються на колінах у дорослих пасажирів, які повинні міцно тримати їх руками та фіксувати спеціальними ремінями, що кріпляться до ременів безпеки дорослих пасажирів.

7.4.5. На кожному рейсі бортпровідники повинні:

– своєчасно і правильно інформувати пасажирів щодо місць розташування аварійного обладнання і правил його використання;

– ознайомити пасажирів з інструкцією з техніки безпеки;

– ретельно оглянути всі пасажирські приміщення повітряного судна з метою виявлення сторонніх речей;

– під час прийому та розміщення пасажирів на повітряному судні ретельно дотримуватись вимог центрування, не допускати розміщення громіздких речей на багажних полицях та розміщення будь-яких речей у проходах, біля вхідних дверей та запасних виходів;

– під час польоту в зоні турбулентності вимагати, щоб пасажири перебували в кріслах із застебнутими прив’язхними ременями безпеки;

– перед посадкою пасажирів до повітряного судна та висадкою з нього перевірити правильність установки трапа;

– перед зльотом та посадкою повітряного судна перевірити правильність установки та надійність кріплення обладнання та інвентарю;

– не допускати пересування пасажирів і салоні під час ввімкнення табло «Пристебнути ремені».

7.4.6. Люльки для немовлят мають установлюватися після зльоту та вимкнення табло «Пристебнути ремені» та прибиратися не пізніше ввімкнення табло «Пристебнути ремені» перед посадкою повітряного судна.

7.4.7. МААК «УРГА» забезпечую безпеку в салоні, належне та надійне розміщення ручної поклажі, багажу, знімного обладнання тощо.

8. ПЕРЕВЕЗЕННЯ ДЕЯКИХ КАТЕГОРІЙ ПАСАЖИРІВ

8.1. Перевезення пасажирів з інвалідністю або з обмеженою рухливістю

8.1.1. МААК «УРГА» або агент з продажу не має права відмовляти у бронюванні місць особам з інвалідністю або з обмеженою рухливістю, крвм випадків, зазначених в і п. 8.1.2. цієї глави.

МААК «УРГА» та агент з обслуговування не мають права відмовляти особам з інвалідністю або з обмеженою рухливістю в посадці на борт повітряного судна за наявності чинного квитка та бронювання, крім випадків, зазначених і пункті 8.1.2. цієї глави.

8.1.2. МААК «УРГА», агент з продажу,  агент з обслуговування можуть відмовити особі з  інвалідністю або з обмеженою рухливістю  в підтвердженні бронювання, посадці на борт повітряного судна, а також вимагати супроводження такої особи іншою особою, яка здатна надати йому необхідну допомогу:

з метою дотримання вимог безпеки, встановлених міжнародним правом, законодавством України та вимог безпеки, встановлених органом, який видав дійсний сертифікат експлуатанта;

якщо розмір повітряного судна, його дверей унеможливлює посадку на борт повітряного судна або перевезення пасажира з інвалідністю або обмеженою рухливістю.

У разі відмови у підтвердженні бронювання із зазначених у цьому пункті причин МААК «УРГА», агент з продажу в першу чергу мають докласти всіх можливих зусиль, щоб запропонувати такій особі прийнятний альтернативний варіант перевезення.

8.1.3. Пасажири з  інвалідністю або з обмеженою рухливістю, яким було відмовлено у посадці на борт повітряного судна з причин, зазначених у пункті 8.1.2. цієї глави, а також будь-якій особі, яка супроводжує пасажира з  інвалідністю або з обмеженою рухливістю, МААК «УРГА» має в першу чергу запропонувати відшкодування вартості квитка або заміну маршруту відповідно до пункту 15.2.2 глави 15.2 розділу 15 цих Правил. Виплата компенсації в такому разі не здійснюється. Право на зворотній рейс або заміну маршруту надається за умови дотримання всіх вимог безпеки.

8.1.4. МААК «УРГА», агент з продажу зобов’язані оприлюднити на своїх веб-сайтах українською та англійською мовами, а також за потреби іншими мовами правила безпеки, супроводу та умови перевезення пасажирів з  інвалідністю або з обмеженою рухливістю, а також будь-які обмеження щодо їх перевезення або перевезення пересувних засобівз огляду на технічні можливості повітряного судна.

Туроператор та агент з продажу повинні довести до відома пасажирів правила безпеки, супроводу й обмеження для рейсів, залучених до комплексних подорожей, поїздок і турів, як він організовує та/або пропонує для продажу.

8.1.5. У разі відмови особі з  інвалідністю або з обмеженою рухливістю у здійсненні бронювання або посадки на борт повітряного судна з причин, зазначених у пункті 8.1.2. цієї глави, МААК «УРГА», агент з продажу або агент з обслуговування повинні негайно поінформувати таку особу про причину відмови та за вимогою особи , якій відмовленоу здійсненні бронювання або посадці на борт повітряного судна, протягом п’яти робочих днівз дати отримання запиту надати додаткове письмове повідомлення про причини відмови.

8.1.6. Експлуатант аеропорту спільно з користувачем аеропорту та із залученням організацій, які представляють інтереси осіб з  інвалідністю або з обмеженою рухливістю, мають визначити місця розташування  пунктів  прибуття  та  відправлення до/з  будівлі аеровокзалу  (терміналу)  або  в  межах аеропорту, у яких пасажири з інвалідністю або з обмеженою рухливістю могли б безперешкодно повідомити про своє прибуття та зробити запит про надання необхідної допомоги. Пункти відправлення та прибуття можуть бути розташовані в одному або різних місцях.

У визначених місцях розташування пунктів прибуття та відправлення має бути розміщена основна інформація про послуги, розташування пунктів обслуговування тощо у форматі, доступному для сприйняття пасажирів  з  інвалідністю або з обмеженою рухливістю.

8.1.7. З метою забезпечення прав пасажирів з інвалідністю або з обмеженою рухливістю під час користування послугами повітряного перевезення експлуатанти аеропортів та МААК «УРГА» повинні створити групи (служби) надання допомоги особам з інвалідністю або з обмеженою рухливістю.

Такі групи (служби) можуть бути як постійно діючими (в аеропортах з великим обсягом перевезень пасажирів з  інвалідністю або з обмеженою рухливістю), так і тимчасово діючими (організованих з числа працівників зміни для конкретних випадків обслуговування пасажирів з інвалідністю або з обмеженою рухливістю).

8.1.8. Пасажир зобов’язаний самостійно до початку подорожі визначитися з можливістю використовувати повітряний транспорт, ураховуючи стан свого здоров’я. МААК «УРГА» повинна надати відповідну інформацію про рейс у доступній для сприйняття пасажира формі.

8.1.9. МААК «УРГА» та агенти з продажу повинні вжити всіх необхідних заходів для забезпечення надання у всіх своїх пунктах продажу, у тому числі під час продажу за допомогою телефонного та мобільного зв’язку, мережі Інтернет, інформації щодо допомоги пасажирам з інвалідністю або з обмеженою рухливістю, яку надає МААК «УРГА», умови і порядок замовлення такої допомоги.

Агент з продажу, отримавши запит щодо необхідності надання допомоги особі з інвалідністю або з обмеженою рухливістю, повинен в найкоротший строк направити такий запит в МААК «УРГА».

8.1.10. Запит на отримання допомоги під час перевезення особи з інвалідністю або з обмеженою рухливістю має бути надісланий агентом з продажу, який отримав такий запит, або пасажиром (його представником) в МААК «УРГА» не пізніше ніж за 48 годин до оголошеного часу відправлення рейсу. МААК «УРГА» повинна передати відповідну інформацію принаймні не пізніше ніж за 36 годин до оголошеного відправлення рейсу:

– аеропортам відправлення, прибуття і транзиту;

– обслуговуючому авіаперевізнику, якщо такий авіаперевізник не здійснив бронювання.

У всіх випадках, крім зазначених у цьому пункті, МААК «УРГА», її агент з продажу повинні передати інформацію якнайшвидше.

Якщо подія, яка призвела до втрати рухливості, сталась менше ніж за 24 години до вильоту або запит на отримання допомоги не було здійснено під час бронювання, питання щодо можливості перевезення особи, яка втратила рухливість, вирішується в оперативному порядку за номерами телефонів, які розміщуються на веб-сайті МААК «УРГА».

8.1.11.Після відправлення рейсу МААК «УРГА»  або агент з обслуговування повинні якнайшвидше направити повідомлення до аеропорту призначення про кількість пасажирів з інвалідністю або з обмеженою рухливістю на рейсі, зазначивши про необхідну допомогу.

8.1.12. Якщо пасажир з інвалідністю або з обмеженою рухливістю прибуває до аеропорту з метою здійснення повітряного перевезення, на яке він має бронювання, експлуатант аеропорту повинен забезпечити надання допомоги, зазначеної у пунктах 8.1.18, 8.1.19 цієї глави, за умови, що запит щодо допомоги під час перевезення особи з інвалідністю або з обмеженою рухливістю направлено в МААК «УРГА» принаймні за 48 годин до часу вильоту рейсу, який зазначений у квитку.

Запит щодо допомоги під час перевезення пасажира з інвалідністю або з обмеженою рухливістю поширюється на зворотний рейс, якщо на рейс відправлення та на зворотний рейс з МААК «УРГА» було укладено договір, про що має бути повідомлено пасажира.

8.1.13. У разі потреби у використанні собаки-поводиря або інших службових тварин МААК «УРГА» повинна забезпечити перевезення пасажира з інвалідністю або з обмеженою рухливістю разом з собакою-поводирем або іншою службовою твариною. Пасажирів, яких супроводжує собака-поводир, розміщують на місцях, де є вдосталь простору для розміщення собаки-поводиря, неподалік від запасного виходу. Собака-поводир та службові тварини перевозяться безкоштовно. Правила перевезення службових тварин встановлюються МААК «УРГА».

8.1.14. У разі неотримання запиту про надання допомоги під час перевезення особи з інвалідністю або з обмеженою рухливістю експлуатант аеропорту повинен вжити усіх можливих заходів для надання необхідної допомоги, зазначеної у пунктах 8.1.18, 8.1.19 цієї глави.

8.1.15. Положення пункту 8.1.12 цієї глави застосовується за умови, якщо пасажир з інвалідністю або з обмеженою рухливістю присутній на реєстрації у час, визначений МААК «УРГА» (туроператором) та доведений до відома пасажира письмово (у тому числі за допомогою електронних засобів), або не пізніше однієї години до часу вильоту рейсу, який зазначений у квитку.

Також положення пункту 8.1.12 цієї глави застосовуються, якщо пасажир прибуває у визначене для обслуговування пасажирів з інвалідністю або з обмеженою рухливістю місце в межах аеропорту:

– в час, визначений МААК «УРГА» (туроператором), агентом з обслуговування, що обслуговує рейси МААК «УРГА», і доведений до відома пасажира письмово (у тому числі за допомогою електронних засобів); або

– не пізніше ніж за дві години до часу вильоту рейсу, який зазначений у квитку, якщо не було повідомлено про час прибуття до аеропорту.

8.1.16. Якщо пасажир з інвалідністю або з обмеженою рухливістю здійснює пересадку в аеропорту, розташованому на території України, експлуатант аеропорту або агент з обслуговування, який надає послуги МААК «УРГА» в аеропорту транзиту, забезпечує надання допомоги, зазначеної у пунктах 8.1.18, 8.1.19 цієї глави.

8.1.17. Допомога під час перевезення пасажирів з інвалідністю або з обмеженою рухливістю, зазначена у пунктах 8.1.18, 8.1.19 цієї глави, має відповідати потребам таких осіб та надається експлуатантом аеропорту безкоштовно.

8.1.18. Експлуатант аеропорту або агент з обслуговування повинен вжити заходів для того, щоб пасажири з інвалідністю або з обмеженою рухливістю мали змогу:

повідомити про своє прибуття до аеропорту, у тому числі за допомогою “кнопки виклику” або переговорного засобу в доступному місці і на зручному для таких пасажирів рівні, та звернутися по допомогу у визначених місцях у межах і поза межами будівель термінала аеропорту;

– пересуватися з визначеного пункту до стійки реєстрації;

– здавати та реєструвати багаж;

– пересуватися від стійки реєстрації до повітряного судна з проходженням міграційних, митних та інших процедур;

– здійснювати посадку/висадку на/з борт(у) повітряного судна за допомогою ліфтів, крісел колісних, салонних крісел колісних або іншої необхідної підтримки;

– пересуватися від дверей повітряного судна до свого місця;

– зберігати та діставати багаж у салоні повітряного судна;

– пересуватися від свого місця до дверей повітряного судна;

– пересуватися від повітряного судна до зали видачі багажу та отримувати багаж з проходженням міграційних і митних процедур;

– пересуватися від зали отримання багажу до визначеного пункту контролю;

– пересуватися до виходу для здійснення посадки на стикувальний рейс у разі транзиту з отриманням допомоги в повітрі та на землі, а також за потреби у межах та між терміналами аеропорту;

– пересуватися за потреби до туалетної кімнати в межах термінала;

– отримувати необхідну для здійснення перельотів інформацію у прийнятних форматах;

– здійснювати тимчасову заміну на аналогічній основі пошкоджених або загублених пересувних засобів.

Також експлуатант аеропорту за потреби має забезпечити обслуговування собак-поводирів.

8.1.19. Експлуатант аеропорту або агент з обслуговування повинен забезпечити обслуговування всіх необхідних засобів пересування особи з інвалідністю або з обмеженою рухливістю, у тому числі крісел колісних з електричним приводом, за умови завчасного попередження за 48 годин та з урахуванням можливих обмежень простору на борту повітряного судна та відповідно до положень ICAO, IATA й законодавства України у сфері перевезення небезпечних вантажів.

8.1.20. Якщо пасажиру з інвалідністю або з обмеженою рухливістю допомагає особа, яка її супроводжує, такій особі має бути надана можливість допомагати пасажиру з інвалідністю або з обмеженою рухливістю в аеропорту, під час посадки та висадки з повітряного судна.

МААК «УРГА» повиненна забезпечити пасажира, який супроводжує пасажира з інвалідністю або з обмеженою рухливістю, місцем на борту повітряного судна, яке розташоване поруч з місцем, наданим особі, яку супроводжують.

8.1.21. МААК «УРГА» має забезпечити транспортування до двох одиниць пересувних засобів кожним пасажиром з інвалідністю або з обмеженою рухливістю, в тому числі крісел колісних з електричним приводом за умови попередження за 48 годин та з урахуванням можливих обмежень простору на борту повітряного судна та згідно з положеннями ICAO, IATA та законодавством України у сфері перевезення небезпечних вантажів.

8.1.22. На виконання вимог безпеки пасажири з інвалідністю або з обмеженою рухливістю розташовуються в салоні повітряного судна неподалік від запасного виходу так, щоб не перешкоджати швидкій евакуації пасажирів з повітряного судна.

МААК «УРГА» повинна забезпечити надання допомоги таким пасажирам під час пересування в салоні повітряного судна.

8.1.23. Якщо крісла колісні, інші пересувні засоби або допоміжні пристрої було загублено або пошкоджено під час обслуговування в аеропорту або транспортування на борту повітряного судна, пасажир, якому належить таке обладнання, має право на отримання компенсації вартості такого майна.

8.1.24. Зобов’язання перед пасажиром з інвалідністю або з обмеженою рухливістю відповідно до положень цієї глави не може бути обмежено або невиконано.

8.1.25. МААК «УРГА» не відповідає за погіршення стану здоров’я пасажирів або інші наслідки, які можуть статися через вік пасажира, його психічний або фізичний стан під час посадки/висадки на/з борт(у) повітряного судна, здійснення перельоту або після завершення повітряного та наземного перевезення у межах аеропорту.

8.1.26. Пасажир, фізичний стан якого викликає у МААК «УРГА» занепокоєння, допускається до повітряного перевезення у разі надання ним в МААК «УРГА» довідки закладу охорони здоров’я про те, що його фізичний стан дозволяє подорожувати повітряним транспортом, а в окремих випадках і про те, що його захворювання не становить небезпеки для оточення. Така довідка має бути видана не пізніше ніж за 5 днів до дати запланованого вильоту.

8.1.27. Перевезення тяжкохворих пасажирів та пасажирів на ношах здійснюється тільки у супроводі особи, яка забезпечуватиме догляд за таким пасажиром під час польоту, та з наданням їм місця (місць) на повітряному судні з оплатою за тарифом, який встановлює МААК «УРГА».

8.1.28. У разі якщо пасажир не може бути переміщений з нош на крісло на час польоту, можливість його перевезення визначається заздалегідь за погодженням між МААК «УРГА» та особою, яка супроводжує пасажира на ношах.

8.1.29. МААК «УРГА» має право відмовити в перевезенні пасажира на ношах, якщо на повітряному судні немає необхідних для його перевезення умов.

8.1.30. МААК «УРГА», експлуатанти аеропортів та агенти з обслуговування повинні забезпечити достатній рівень кваліфікації свого персоналу, який здійснює надання допомоги особам з інвалідністю або з обмеженою рухливістю.

8.1.31. За можливості МААК «УРГА», експлуатанти аеропортів та агенти з обслуговування визначають окрему стійку реєстрації для осіб з інвалідністю або з обмеженою рухливістю. За можливості персонал зазначених суб’єктів аеропортової діяльності повинен пройти відповідне навчання, у тому числі з жестової мови, включаючи міжнародну мову.

8.1.32. Допомога має надаватись пасажирам з інвалідністю або з обмеженою рухливістю, не принижуючи гідність особистості, та гарантувати отримання цією категорією пасажирів послуг, передбачених для всіх пасажирів з урахуванням вимог безпеки польотів, авіаційної безпеки та техніки безпеки на борту повітряного судна.

Послуги з перевезення та обслуговування пасажирів з інвалідністю або з обмеженою рухливістю повинні бути адаптовані до потреб таких пасажирів та надаватися з урахуванням вимог безпеки польотів, авіаційної безпеки та  техніки безпеки на борту повітряного судна.

Послуги з перевезення та обслуговування пасажирів з інвалідністю або з обмеженою рухливістю повинні бути адаптовані до потреб таких пасажирів та надаватися з урахуванням інструктивного матеріалу, наведеного у Manual on Access to Air Transport by Persons with Disabilities (Doc 9984).

8.2. Перевезення дітей та вагітних жінок

8.2.1. Дітьми на повітряному транспорті є немовлята (infant – INF) до 2 років та діти (children – CHD) віком від 2 до 12 років.

8.2.2. Діти віком до 2 років перевозяться без надання окремого місця, а віком від 2 до 12 років – на окремому місці.

8.2.3. Діти можуть перевозитися як у супроводі, так і без супроводу дорослого пасажира за умови дотримання вимог, визначених у п. 8.2.4-8.2.8 цієї глави.

8.2.4. За категорією  «дитина, що перевозиться без супроводу» можуть оформлюватись діти віком від 5 до 14 років при внутрішньому перевезенні та діти віком від 5 до 16 років – у разі міжнародного перевезення, у разі трансферного перевезення, де є міжнародний сегмент, можуть оформлюватись діти віком від 5 до 16 років.

Діти віком до 5 років без супроводу дорослих пасажирів на рейсах МААК «УРГА» до перевезення не приймаються.

8.2.5. Вік дитини, визначається на дату початку перевезення з аеропорту відправлення, зазначеного в перевізному документі.

8.2.6. Дитина, що подорожує без супроводу, приймається до повітряного перевезення за умови заповнення батьками дитини або особами, які виконують їх обов’язки, відповідних належно оформлених документів та сплати послуг, встановлених правилами авіаперевізника.

Авіаперевізник, який здійснює перевезення дитини без супроводу, зазначає наступну інформацію в супровідних документах:

– прізвище та ім’я (імена), номер паспорту або документу, що посвідчує особу, а також контактну інформацію (країна проживання, домашня адреса та номер телефону) дитини, що перевозиться без супроводу, особи, яка відправляє таку дитину при вильоті та особи, яка зустрічає дитину в пункті призначення;

– прізвище та ім’я (імена), а також контактну інформацію (країна проживання, домашня адреса та номер телефону) одного з батьків або особи, яка виконує їх обов’язки.

8.2.7. Дорослий  пасажир має право на перевезення з собою не більше двох немовлят, одне з яких перевозиться без надання окремого місця, а друге – з наданням окремого місця, за тарифом, встановленим МААК «УРГА» для дітей віком від 2 до 12 років.

Немовля, для якого було оплачено окреме місце, перевозиться в автомобільному кріслі для перевезення дітей, яке сертифіковане для використання його на повітряному транспорті.

Якщо пасажир не має такого автомобільного крісла, МААК «УРГА» має право відмовити в перевезенні немовляти на окремому місці.

8.2.8. Пасажирам з дітьми до 2 років надаються місця, обладнані додатковою кисневою маскою.

8.2.9. Вагітні жінки можуть бути прийняті до перевезення повітряним транспортом за умови, що строк  вагітності у них не перевищує 35 тижнів, а в разі багатоплідності – 32 тижнів.

8.2.10. Перевезення породіль та новонароджених дітей у перші 7 днів після пологів та народження дитини рейсами МААК «УРГА» заборонено.

8.2.11. Умови перевезення вагітних жінок, проділь та новонароджених дітей визначаються правилами МААК «УРГА».

9. РЕЄСТРАЦІЯ ПАСАЖИРІВ ТА ОФОРМЛЕННЯ БАГАЖУ

9.1. Для перевезення пасажирів та оформлення багажу МААК «УРГА» або агент з обслуговування відповідно до договору повітряного перевезення забезпечує проведення реєстрації пасажирів та оформлення багажу із застосуванням автоматизованих систем контролю відправлень (DCS) або в ручному режимі при здійсненні повітряних перевезень з аеропортів, не обладнаних автоматизованими системами контролю відправлень.

Реєстрація пасажирів на сайті МААК «УРГА» www.urga.com.ua не здійснюється.

Реєстрація в аеропорту здійснюється безкоштовно.

9.2. Пасажир допускається до перевезення за умови:

наявності оформленого належним чином квитка;

пред’явлення одного з документів, визначених і п. 9.5. цого розділу;

виконання вимог імміграційного та митного контролю;

проходження контролю на авіаційну безпеку;

дотримання правил МААК «УРГА».

9.3. Реєстрація пасажирів та оформлення багажу в аеропортах України починається не пізніше ніж за 2  години до часу відправлення міжнародного рейсу МААК «УРГА» за розкладом та не пізніше ніж за 1 годину 30 хвилин до часу відправлення внутрішнього рейсу МААК «УРГА» за розкладом.

Реєстрація пасажирів та оформлення багажу в аеропортах України закінчуються не раніше ніж за 45 хвилин до часу відправлення міжнародного рейсу МААК «УРГА» за розкладом та не раніше ніж за 30 хвилин до часу відправлення внутрішнього рейсу МААК «УРГА» за розкладом.

9.4. Час закінчення реєстрації встановлюється з урахуванням часу, необхідного для прибуття пасажирів та багажу до аеропорту відправлення, а також для посадки (завантаження) на борт повітряного судна та проходження необхідних перед вильотом адміністративних процедур та вимог, пов’язаних з прикордонним, митним, санітарно-епідеміологічним, ветеринарно-санітарним, фітосанітарним та іншими видами контролю відповідно до законодавства України.

У разі прибуття пасажира до місця реєстрації і пункту пропуску після закінчення реєстрації та/або з’явиться без необхідних для здійснення повітряного перевезення документів МААК «УРГА» має право анулювати бронювання і не затримувати рейс.

9.5. Реєстрація пасажирів та оформлення багажу здійснюються на підставі квитка та одного із документів, що посвідчують особу, визначених законодавством України або відображення в електронному вигляді інформації, що міститься в цих документах.

9.6. МААК «УРГА» зобов’язана здійснювати перевірку документів, зазначених в пункті 9.5. цього розділу, в разі міжнародго перевезення – належним чином оформлених віз відповідно до вимог країни місця призначення або транзиту та інших документів, необхідних для подорожі. У разі відсутності будь-якого необхідного для подорожі документа МААК «УРГА» забов’язана не допустити пасажира до повітряного перевезення. Відмова від повітряного перевезення у такому разі вважається добровільною.

9.7. Під час реєстрації пасажиру надається посадковий талон, у якому зазначаються його прізвище, ім’я, код ІАТА або код ІСАО МААК «УРГА», номер рейсу, дата та час відправлення, час початку та закінчення посадки на борт повітряного судна, номер виходу на посадку і номер посадкового місця на борту повітряного судна (за наявності), інша інформація відповідно до правил МААК «УРГА».

9.8. Закінчення посадки пасажирів на борт повітряного судна в аеропортах України на рейси МААК «УРГА» здійснюється за 15 хвилин до часу вильоту рейсу, що зазначений у квитку. В аеропортах поза межами України час закінчення посадки пасажирів на борт повітряного судна на рейси МААК «УРГА» встановлюється з урахуванням особливостей аеропоту.

У  разі запізнення або неприбуття пассажира для здійснення посадки на борт повітряного судна МААК «УРГА» має право не приймати такого пассажира до повітряного перевезення з метою уникнення затримки рейсу. У разі запізнення пасажира або неприбуття на посадку на борт повітряного судна вважається, що пасажир відмовився від польоту добровільно, крім випадків, якщо це сталося з вини МААК «УРГА» або агента з обслуговування.

9.9. Під час реєстрації пасажирів та оформлення багажу весь багаж пасажира, передбачений для повітряного перевезення, крім речей, зазначених у пункті 11.2.1 глави 11.2 розділу 11 цих Правил, підлягає зважуванню.

9.10. МААК «УРГА» або агент з обслуговування зобов’язані зазначити у багажній квитанції  кількість і вагу прийнятого до перевезення багажу та видати пасажиру відривний талон  ідентифікаційної багажної бирки на зареєстрований багаж.

За наявності у пасажира квитка в електронному вигляді відомості щодо кількості та ваги багажу зазначаються в електронному вигляді в системі відправок DCS.

9.11. Для позначення особливих умов повятряного перевезення зареєстрованого багажу додатково до ідентифікаційної багажної бирки прикріплюється спеціальна попереджувальна багажна бирка без номера («Крихкий» (Fragile); «Пріоритетний» (Priority), «Тварини» (Live Animals); «Трансфер» (Transfer), «Крісло колісне» (Wheelchair); «Дитина без супроводу» (UM); «Доставка до повітряного судна»  (Delivery at Aircraft) тощо. Форма багажних бірок має відповідати Резолюціям ІАТА.

9.12. Після реєстрації та оформлення багажу МААК «УРГА» відповідає за цілісність і схоронність зареєстрованого багажу.

Цілісність і схоронність ручної поклажі забезпечує пасажир.

Збереження багажу, на який прикріплено бирку “Доставка до повітряного судна» (Delivery at Aircraft), забезпечує пасажир до моменту передачі його для завантаження у багажне відділення біля повітряного судна.

9.13. Плата за повітряне перевезення багажу, вага якого перевищує встановлену МААК «УРГА» норму безкоштовного провезення, стягується відповідно до встановленого правилами МААК «УРГА» тарифу. Оплата за перевезення  такого багажу оформлюється квитанцією про оплату наднормового багажу або ордером різних  зборів.

9.14.  Реєстрація за допомогою веб-сайту не здійснюється.

10. ВІДМОВА В ПОВІТРЯНОМУ ПЕРЕВЕЗЕННІ ПАСАЖИРА І БАГАЖУ З МЕТОЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ПОЛЬОТУ

10.1. МААК «УРГА» має право відмовити в перевезенні на будь-якому етапі повітряного перевезення, анулювати бронювання або зняти пасажира з борту повітряного судна:

– у зв’язку з необхідністю виконання вимог законодавства країни відправлення, місця прибуття або транзиту;

– на вимогу уповноважених органів державної влади України.

10.2. З метою забезпечення безпеки польоту МААК «УРГА» має право відмовити у повітряному перевезенні на будь-якому етапі перевезення, анулювати бронювання або зняти пасажира з борту повітряного судна за власним обґрунтованим рішення, якщо:

– психічний чи фізичний стан пасажира дає підстави вважати, що він потребує спеціальної допомоги від МААК «УРГА», щодо якої не було відповідного запиту або яку МААК «УРГА» не може надати
з об’єктивних причин, стан пасажира може спричинити дискомфорт іншим пасажирам, призвести до виникнення будь-яких ризиків для нього або інших пасажирів чи власності пасажирів і МААК «УРГА»;

– пасажир не виконав вимог МААК «УРГА», пов’язаних із забезпеченням безпеки польоту, у зв’язку з чим МААК «УРГА» не може виконати зобов’язання перед іншими пасажирами, які перебувають на борту повітряного судна;

– пасажир поводиться так, що викликає сумніви щодо забезпечення безпеки польоту під час перевезення, а саме демонструє агресивну поведінку та/або висловлює погрози щодо інших пасажирів, працівників МААК «УРГА» та екіпажу повітряного судна;

– пасажир не сплатив необхідних тарифів та/або зборів (такс);

– пасажир не пред’явив необхідних для для повітряного перевезення документів під час перевірки;

– пасажир намагається в’їхати до країни без чинного документа на в’їзд;

– пасажир під час польоту пошкодив або втратив документи, які посвідчують особу, що унеможливлює встановлення особи такого пасажира;

– пасажир перебуває у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння;

– пасажир раніше вчиняв дії, передбачені абзацами другим-одинадцятим цього пункту, і дає підстави вважати, що така поведінка може повторитися;

– пред’влений пасажиром квиток не є дійсним для перевезення, його придбано в особи, яка не є авіаперевізником чи його агентом з продажу, оголошено втраченим, викраденим, недійсним, він має ознаки підроблення;

– пасажир пред’явив польотний купон, зіпсований або виправлений іншою особою, ніж авіаперевізник чи його агент з продажу;

– у квитку є перший невикористаний польотний купон, а пасажир починає свою подорож у будь-якому іншому місці зупинки на маршруті перевезення за новим, не врегульованим згідно з тарифними нормативами авіаперевізника, тарифом;

– особа, яка пред’явила квиток, не може ідентифікувати себе як особу, зазначену у квитку;

в інших випадках, передбачених цими Правилами.

10.3. МААК «УРГА» має право вилучити квиток, оголосити його недійсним і відмовити у поверненні його вартості, якщо:

– квиток придбано в особи, яка не є авіаперевізником чи його агентом з продажу;

– квиток, його придбано в особи, яка не є авіаперевізником чи його агентом з продажу;

– квиток оголошено втраченим, викраденим, має ознаки підроблення;

– особа, яка пред’явила квиток, не може ідентифікувати себе як особу, зазначену у квитку;

– встановлено факт придбання пасажиром квитка за допомогою фальшивої/викраденої або недійсної платіжної картки;

– неправильно застосовано тариф або пасажир не сплатив вартість повітряного перевезення в повному обсязі на день виконання повітряного перевезення не з вини авіаперевізника та/або анета з продажу.

МААК «УРГА» має право вилучити квиток, оголосити його недійсним і повертути його вартість відповіднодо пункту 18.2.3 глави 18.2 розділу 18 цих Правил, якщо порушено строк чинності квитка або у квитку є перший невикористаний купон, а пасажир починає свою подорожу будь-якому іншому місці зупинки на маршруті перевезення за новим, не врегульованим згідно з тарифними нормативами МААК «УРГА», тарифом.

МААК «УРГА» має право вилучити квиток, оголосити його недійсним і оформити дублікат квитка, якщо пасажир пред’явив зіпсований польотний купон.

10.4. У разі, якщо пасажиру відмовлено в перевезенні або в подальшому перевезенні з причин, визначених пунктом 10.2 цього розділу, МААК «УРГА» може повідомити пассажира в письмовій формі про те, що в подальшому такому пасажиру буде відмовлено у перевезенні на рейсах МААК «УРГА.

10.5. Пасажир, якому відмовлено в повітряному перевезенні або в подальшому перевезенні з причин, визначених пунктом 10.1 цього розділу, має право на примусове повернення сплачених ним коштів згідно з пунктами 18.2.1, 18.2.2 глави 18.2 розділу 18 цих Правил.

10.6. Пасажир, якому відмовлено в повітряному перевезенні або подальшому перевезенні з причин, визначених у пункті 10.2 цього розділу, має право на добровільне повернення сплачених ним коштів згідно з пунктом 18.2.3 глави 18.2 розділу 18 цих Правил.

10.7. У разі необґрунтованої затримки пасажира, пов’язаної з проходженням контролю з метою забезпечення безпеки цивільної авіації, МААК «УРГА» забезпечує за вибором такого пасажира здійснення його повітряного перевезення наступним рейсом, на якому є вільні місця, або повністю відшкодовує вартість квитка чи його невикористаної частини.

11. БАГАЖ

11.1. Вимоги до багажу

11.1.1. Багаж пасажира приймається до перевезення під час його оформлення в аеропорту відправлення, аеропорту трансферу, аеропорту зупинки або в іншому пункті реєстрації, визначеному МААК «УРГА».

11.1.2. Речі пасажира залежно від їх розміру, ваги та особливостей можуть перевозитися як зареєстрований багаж або незареєстрований багаж (ручна поклажа).

11.1.3. Залежно від зони польоту, типу повітряного судна та класу обслуговування МААК «УРГА» за ваговою концепцією встановила наступні норми безкоштовного провезення зареєстрованого багажу:

– для бізнес-класу – 23 кг з розмірами кожного місця, що за сумою трьох вимірів не має бути більшою ніж 158 см;

– для економічного класу – 15 кг з розмірами кожного місця, що за сумою трьох вимірів не має бути більшою ніж 158 см.

Дитина віком до 2 років, яка перевозиться без надання окремого місця, має право перевезти безкоштовно одне місце багажу вагою до 10 кг (22 фунти), розмір якого за сумою трьох вимірів не перевищує 115 см (45 дюймів) за ваговою концепцією. Для дітей старшого віку діють ті самі правила, що й для дорослих.

Наднормативний багаж, негабаритний багаж та місце багажу вагою понад 23 кг приймається до повітряного перевезення за згодою МААК «УРГА» та за наявності на борту повітряного судна вільної для провезення ємності, а також за умови оплати пасажиром перевезення такого багажу, крм випадків, коли перевезення такого багажу вже попередньо погоджене з МААК «УРГА» та оплачене.

Багаж, що не відповідає вимогам цього пункту, пасажир має оформляти для повітряного перевезення як вантаж.

11.1.4. Інформація щодо максимальної кількості та ваги багажу, що приймається МААК «УРГА»
для транспортування без оплати, звноситься до правил застосування тарифів та зазначається у правилах МААК «УРГА» і договорі перевезення, що надається пасажиру.

11.1.5. Інформація щодо оплати повітряного перевезення наднормативного багажу надається МААК «УРГА», агентом з продажу та/або агентом з обслуговування під час бронювання повітряного перевезення або під час реєстрації пасажира та оформлення багажу.

11.1.6. Оплата повітряного перевезення наднормативного багажу здійснюється відповідно до встановленого правилами МААК «УРГА» тарифом, що діє на день оформлення ордеру різних зборів або квитанції про оплату наднормативного багажу та на дату вильоту, зазначену у квитку. Така оплата може бути здійснена попередньо за згодою МААК «УРГА» під час оформлення квитка або в аеропорту під час реєстрації.

У разі несплати пасажиром відповідних тарифів і зборів МААК «УРГА» має право відмовити у повітряному перевезенні наднормового багажу.

11.1.7. У разі оформлення пасажиром багажу до повітряного перевезення фактично у меншій кількості, ніж та, яку пасажир попередньо оплатив, МААК «УРГА» забов’язана повернути пасажиру різницю між сумою сплачених коштів та вартістю повітряного перевезення фактичної кількості багажу.

У разі оформлення пасажиром багажу до повітряного перевезення фактично у більшій кількості, ніж та, яку пасажир попередньо оплатив,пасажир має здійснити доплату за перевезення фактичної кількості багажу.

11.1.8. У разі перевантаження повітряного судна чи за відсутності вільного тоннажу МААК «УРГА», повідомивши про це пасажира, має право здійснити перевезення його багажу наступним рейсом або рейсом іншого авіаперевізника в найкоротший строк.

МААК «УРГА» самостійно визначає, який багаж буде перевезено наступним рейсом або рейсом іншого авіаперевізника.11.1.9. Максимальна вага та кількість багажу, що приймається до повітряного перевезення безкоштовно, визначається правилами застосованого тарифу та зазначається у договорі повітряного перевезення.

11.1.10. МААК «УРГА» зобов’язана вжити заходів для здійснення повітряного перевезення пасажира та його зареєстрованого багажу на борту того самого повітряного судна, особливо якщо згідно з чинним законодавством вимагається присутність пасажира під час проведення митних процедур щодо багажу.

У разі перевезення зареєстрованого багажу на борту іншого повітряного судна МААК «УРГА» зобов’язана за вибором пасажира здійснити доставку багажу у найкоротший строк за наданою пасажиром у акті про неналежне перевезення багажу (PIR – Property Irregularity Report) адресою або компенсувати його транспортні витрати, пов’язані з доставкою такого багажу відповідно до вимог правил МААК «УРГА».

11.1.11. Оформлення багажу здійснюється МААК «УРГА» відповідно до вагової концепції (baggage weight concept).

11.1.12. МААК «УРГА» відповідає за збереження багажу з моменту його реєстрації до повітряного перевезення та до моменту видачі пасажиру.

Прийняття багажу до повітряного перевезення підтверджується виданим пасажиру відривним талоном багажної ідентифікаційної бирки та багажною квитанцією щодо кількості та ваги місць, які прийняті до повітряного перевезення. З моменту прийняття перевізником багажу до перевезення і до моменту його видачі доступ пасажира до зареєстрованого багажу забороняється, крім випадків проведення його ідентифікації або додаткового огляду відповідними уповноваженими службами.

11.2. Умови безкоштовного перевезення багажу

11.2.1. Як ручну поклажу понад норму, встановлену МААК «УРГА», незалежно від правил застосування тарифу, за яким придбано квиток, пасажир має право перевезти безоплатно такі речі: харчування для дитини, необхідне під час польоту, дитяча дорожня люлька (для дітей до одного року), прогулянковий дитячий візок, складене крісло колісне та/або милиці, спеціальна апаратура та обладнання, якими користуються особи з інвалідністю, якщо для цього, на думку МААК «УРГА», є достатньо місця та якщо це відповідає вимогам безпеки.

Загальна вага незареєстрованого багажу (ручної поклажі), за винятком крісла колісного, не повинна перевищувати 5 кг.

11.2.2. МААК «УРГА» має право розширити перелік та загальну вагу предметів, які перевозяться безоплатно.

11.2.3. Незалежно від правил застосування тарифу, за яким придбано квиток, МААК «УРГА» може стягувати додаткову плату за перевезення:

– речей пасажирів (незалежно від їх найменування), розмір, вага яких не відповідають вимогам МААК «УРГА»;

– не запаковані відповідно до вимог глави 11.5 цього розділу речей пасажирів незалежно від їх найменування та призначення;

– побутової теле-, відео-, фототехніки, вага одного місця яких понад 10 кг;

– квітів, саджанців рослин, харчової зелені, висушених рослини, дерев та кущів загальною вагою понад 5 кг;

– кореспонденції, яка супроводжується фельд’єгерями;

– тварин (свійських або диких), птахів, бджіл та іншої живності, за винятком собаки-поводиря, який супроводжує пасажира з інвалідністю або з обмеженою рухливістю.

11.2.4. МААК «УРГА» має право розширити перелік речей, за перевезення яких може стягуватись додаткова плата, незалежно від правил застосування тарифу.

11.3. Оголошена цінність багажу

11.3.1. Пасажир має право заявити цінність свого зареєстрованого багажу.

11.3.2. Цінність зареєстрованого багажу оголошується для кожного місця багажу окремо. У разі оголошення цінності багажу пасажир повинен сплатити вартість, визначену тарифом МААК «УРГА».

11.3.3. Для підтвердження оплати повітряного перевезення багажу із оголошеною цінністю МААК «УРГА» або агент з продажу повинні видати ордер різних зборів
або квитанцію про оплату наднормового багажу, в якій зазначаються пункти, між якими
здійснюється перевезення багажу з оголошеною цінністю.

11.3.4. Умови прийняття до повітряного перевезення багажу з оголошеною цінністю та вартість такої послуги встановлюються правилами МААК «УРГА» .

У разі втрати або пошкодження багажу з оголошеною цінністю відшкодування обмежується його заявленою цінністю.

11.4. Групове перевезення багажу

11.4.1. На вимогу пасажирів, які подорожують групою, або членів однієї родини, МААК «УРГА» зобов’язана об’єднати їх багаж.

11.4.2. Об’єднання місць багажу стосується тільки норм безкоштовного провезення багажу. Багаж має оформлятися для кожного пасажира окремо. Об’єднання місць багажу групи пасажирів або членів однієї родини стосується тільки об’єднаної норми безкоштовного провезення багажу кожного пасажира.

Груповий багаж за згодою пасажира оформлятися на одну уповноважену всіма пасажирами особу, що входить до складу групи цих пасажирів або родини. При цьому в перевізних документах кожного пасажира мають зазначатися кількість місць та вага його багажу.

11.5. Вимоги до упаковки багажу

11.5.1. Пасажир має забезпечити належне пакування кожного місця багажу, яке забезпечує його збереження під час повітряного перевезення та обробки і унеможливлює заподіяння шкоди пасажирам, членам екіпажу, третім особам, повітряному судну, багажу інших пасажирів або іншому майну, а також унеможливлює вільний/випадковий доступ до вмісту багажу сторонніх осіб.

Багаж, що не відповідає умовам цього пункту, до перевезення не приймається.

Відповідність пакування багажу вимогам цього пункту визначає МААК «УРГА».

11.5.2. Багаж, який має зовнішні пошкодження, що не впливають на його цілісність під час повітряного перевезення та обробки і не можуть заподіяти шкоди пасажирам, членам екіпажу, третім особам, повітряному судну, багажу інших пасажирів або іншому майну, може бути прийнятий до повітряного перевезення як зареєстрований багаж за згодою МААК «УРГА». Про наявність та вид пошкодження багажу авіаперевізником або його агентом з обслуговування у багажній квитанції (бирці – «Limited Release» – перевезення з обмеженою відповідальністю), яку засвідч ує підписом пасажир.

11.6. Обмеження щодо приймання до перевезення речей як багажу

11.6.1. Речі, які заборонено включати до багажу:

товари, предмети, рідкі та інші речовини, здатні створити значний ризик для здоров’я пасажирів, безпеки польоту чи власності авіаперевізника або інших пасажирів під час перевезення, зокрема вибухонебезпечні, стиснуті гази, матеріали, що викликають корозію, окисники, радіоактивні матеріали, магніти, легкозаймисті матеріали, отруйні, шкідливі або подразнювальні речовини, а також будь-які інші предмети та речовини, визначені в The Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air (Doc 9284) та «Авіаційних правилах України «Інструкція з організації та здійснення контролю на безпеку в аеропортах України», затверджених наказом Державної авіаційної служби України від 15 березня 2019 року № 322, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 07 червня 2019 року за № 594/33565 як такі, що заборонені для перевезення на пасажирських повітряних суднах.

11.6.2. Речі, які не слід включати до зареєстрованого багажу:

ламкі, крихкі речі та речі, які б’ються або швидко псуються, гроші, ключі, коштовності, електронне обладнання, фото- та відеотехніка, вироби з дорогоцінних і напівдорогоцінних металів і каміння, окуляри, антикваріат, витвори мистецтва , фотографії, вироби з хутра, технічну документацію, ділові документи, цінні папери, цінні речі, медикаменти, медичну документацію, документи, що посвідчують особу;

– товари, предмети, лікарські препарати, перевезення яких заборонено або обмежено чинним законодавством будь-якої країни, з території якої, на територію якої або через територію якої здійснюється рейс;

– товари, які не є придатними для перевезення за їх характером, вагою, розміром, формою або запахом;живих та мертвих тварин і птахів, крім випадків, передбачених у главі 12.2 розділу 12 цих Правил.

У разі вкладення цих речей до зареєстрованого багажу, МААК «УРГА» не відповідає за їх схоронність.

11.6.3. Речі, які рекомендовано перевозити у ручній поклажі: ламкі, крихкі речі та речі, які б’ються або швидко псуються, електронне обладнання (фото-, відеотехніка, комп’ютерна техніка, носії інформації), програмне забезпечення, гроші, ключі, коштовності (дорогоцінні та напівдорогоцінні метали і каміння), окуляри, антикваріат, витвори мистецтва, фотографії, вироби з хутра, технічну документацію, ділові документи, цінні папери, медикаменти у необхідній кількості на час подорожі, медичну документацію, паспорти та інші документи, що посвідчують особу, унікальні чи незамінні речі, інші цінні предмети.

11.6.4. Речі, які можуть прийматися до перевезення як зареєстрований багаж за попередньою згодою МААК «УРГА»: вогнепальна зброя ( в тому числі бойова, мисливська, спортивна), пневматична зброя, газова зброя, пістолети та револьвери, призначені для відстрілу патронів, споряджених гумовими або аналогічними за властивостями кулями, холодна зброя всіх видів та конструктивно подібні до неї вироби, патрони та запасні частини до зброї, а також навчальна, вихолощена, сувенірна, колекційна та бутафорська зброя за наявності у фізичної або юридичної особи відповідного дозволу на її зберігання, носіння та перевезення, рушниці та пістолети для підводного палювання.

Предмети та речовини, заборонені до перевезення пасажирами та членами екіпажів повітряних суден цивільної авіації, визначаються авіаційними правилами України.

11.6.5. Пасажир має право включати до зареєстрованого багажу свої побутові речі, алкогольні напої, нерадіоактивні речі медичного призначення та речі для туалету і першої потреби, у тому числі ємності з аерозолями медичного призначення й інші речі та речовини, що дозволені для перевезення в обмеженій кількості відповідно до The Technical Instruction for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air (Doc 9284) та у кількості, дозволеній відповідними контролюючими органами.

11.7. Право на відмову в прийманні до перевезення багажу

11.7.1. Зареєстрований багаж пасажира, який не з’явився на посадку у повітряне судно, підлягає обов’язковому вивантаженню з повітряного судна.

11.7.2. МААК «УРГА» має право відмовитися прийняти багаж як зареєстрований, якщо він належним чином не упакований у валізи із замками або інші відповідні контейнери, які забезпечують безпечне транспортування багажу та його обробку з використанням звичайних засобів обробки вантажів.

11.7.3. МААК «УРГА» має право та може відмовити в перевезенні чи у подальшому перевезенні як багажу речей, визначених у пунктах 11.6.1-11.6.3 глави 11.6 цього розділу, якщо на підставі відповідних документів виявить, що такі речать містять будь-які недозволені матеріали чи предмети.

МААК «УРГА» не відповідає за речі, які вона відмовилася приймати до перевезення як багаж.

11.7.4. МААК «УРГА» може за бажанням пасажира перевезти речі, визначені в пунктах 11.6.1,11.6.2 глави 11.6 цього розділу, як несупроводжуваний багаж (вантаж) з урахуванням вимог глави 11.9 цього розділу.

11.8. Право на догляд

11.8.1. З метою забезпечення безпеки польоту та відстеження речей, визначених у пунктах 11.6.1 та 11.6.2 глави 11.6 цього розділу, МААК «УРГА» має право вимагати від пасажира пройти контроль
на безпеку, який здійснюється службами авіаційної безпеки МААК «УРГА», аеропорту і надати багаж для огляду, а також доглядати чи організувати догляд багажу за відсутності пасажира.

У разі відмови пасажира надати багаж для догляду МААК «УРГА» має право відмовити
у перевезенні пасажира та/або багажу.

11.8.2. МААК «УРГА» не відповідає за шкоду, заподіяну пасажиру або його багажу в разі виявлення
під час здійснення догляду або інших видів контролю щодо безпеки предметів, заборонених для повітряного перевезення, за винятком випадків недбалості МААК «УРГА».

11.8.3. МААК «УРГА» або агент з обслуговування забезпечують виконання процедури ідентифікації зареєстрованого багажу пасажирів, які не з’явилися на борт повітряного судна або покинули його до відправлення.

11.9. Несупроводжуваний багаж

11.9.1. За бажанням пасажира і за згодою МААК «УРГА» багаж може бути оформлений як несупроводжуваний багаж.

11.9.2. Несупроводжуваний багаж приймається до повітряного перевезення між тими самими пунктами, між якими подорожує пасажир, відповідно до квитка і тільки після самостійного митного оформлення багажу пасажиром.

11.9.3. Перевезення несупроводжуваного багажу оформлюється авіавантажною накладною, здійснюється згідно з правилами повітряних перевезень вантажів, що затверджуються МААК «УРГА», і оплачується згідно з тарифами на перевезення вантажів, встановленими МААК «УРГА».

11.10. Ручна поклажа

11.10.1. До ручної поклажі приймаються речі, що мають вагу та габарити, які дозволяють безпечно розмістити їх у салоні повітряного судна на багажних полицях або під сидінням крісла:

• для бізнес-класу приймаються речі вагою не більше ніж 7 кг та з габаритами не більше ніж 50 см × 30 см × 20 см;
• для економічного класу приймаються речі вагою не більше ніж 5 кг та з габаритами не більше ніж 50 см × 30 см × 20 см.

Забороняється розміщення ручної поклажі та дозволених до перевезення речей у всіх проходах салону повітряного судна.

11.10.2. До речей, які не відповідають установленим МААК «УРГА» вимогам до ручної поклажі або які не дозволяється перевозити в пасажирському салоні повітряного судна, застосовуються правила для зареєстрованого багажу.

11.10.3. Ручна поклажа не має містити будь-яких колючих та ріжучих предметів, у тому числі манікюрних ножиць та пилочок, голок для медичних ін’єкцій, в’язальних спиць, металевих ножів, штопорів, предметів, пристроїв та іграшок, що імітують усі види зброї, запальничок у вигляді пістолетів та інших видів зброї, а також предметів із затупленими кінцями, якими можна завдати тілесних ушкоджень.

Також забороняється заносити на борт повітряного судна в ручній поклажі будь-які рідини, суспензії, креми, пасти ємністю понад 100 мл (грамів) в одному флаконі (тюбику). Загальний об’єм зазначених речовин у ручній поклажі, упакованих в тару ємністю до 100 мл (грамів), не повинен перевищувати 1 л (кг) на одного пасажира. У разі використання обладнання для перевірки рідини, аерозолів та гелів їх об’єм для повітряного перевезення не обмежується.

Предмети і речовини, заборонені до перевезення у пасажирському салоні, але дозволені до перевезення у багажу, визначаються авіаційними правилами України.

11.10.4. За ручну поклажу протягом усього перевезення відповідає пасажир.

12. ПЕРЕВЕЗЕННЯ ДЕЯКИХ КАТЕГОРІЙ БАГАЖУ

12.1. Перевезення багажу в салоні повітряного судна

12.1.1. МААК «УРГА» має право прийняти до перевезення в салоні повітряного речі, які зазначені у пункті 11.6.2 глави 11.6 розділу 11 цих Правил та потребують особливих застережних заходів під час повітряного перевезення або особливих умов обробки (ламкі, крихкі речі та речі, які б’ються і швидко псуються, кінофотокамери, теле-, радіо-, відеотехніка, зразки апаратури, музичні інструменти, електронні та оптичні прилади тощо).

12.1.2. Речі, які пасажир вважає непридатними для перевезення у вантажному відсіку повітряного судна, приймаються до повітряного перевезення у пасажирському салоні лише за попереднім погодженням з МААК «УРГА» та з урахуванням вимог цих Правил.

Перевезення таких речей оплачує пасажир відповідно до правил МААК «УРГА» та з урахуванням кількості необхідних для його перевезення пасажирських місць.

12.1.3. Вага одного нестандартного місця багажу, що перевозиться в салоні повітряного судна,
не має перевищувати 80 кг, а його розміри повинні давати змогу розмістити багаж на окремому (окремих) пасажирському (пасажирських) кріслі (кріслах).

Упаковка багажу, що перевозиться в салоні повітряного судна, має забезпечити належне його кріплення на пасажирському (пасажирських) кріслі (кріслах) та відповідати санітарним нормам.

12.1.4. Доставка багажу, що перевозиться в салоні повітряного судна, до повітряного судна, його завантаження, розміщення в салоні повітряного судна, розвантаження та перевезення у межах терміналів аеропорту здійснюються пасажиром або агентом з обслуговування, за попереднім замовленням та з оплатою цих послуг.

12.2. Перевезення тварин (птахів)

12.2.1. Повітряне перевезення собак, котів, домашніх птахів та інших домашніх тварин здійснюється
за умови одержання дозволу МААК «УРГА» під час бронювання до початку перевезення.

Тварини обов’язково мають бути належним чином розміщені у контейнерах/клітках і мати чинні свідоцтва про вакцинації та довідки про стан здоров’я, дозволи на ввезення в країну призначення
чи транзиту. Тварини повинні бути чисті, охайні та не мати неприємного запаху.

МААК «УРГА» має право визначати спосіб перевезення і обмежити кількість тварин, що дозволяється перевозити на одному рейсі.

12.2.2. Повітряне перевезення тварин, прийнятих як зареєстрований багаж разом з контейнером і харчуванням, має оплачуватися як додаткова послуга, яку пасажир має сплатити відповідно до тарифу, установленого МААК «УРГА».

12.2.3. Службові собаки, які допомагають працівникам державних органів, командам рятувальників, перевозяться безкоштовно разом з контейнерами і продуктами для їх харчування. Таке перевезення попередньо має бути узгоджене з МААК «УРГА».

12.2.4. У пасажирському салоні повітряного судна дозволяється перевозити:

– службових собак у супроводі кінолога;

– службових собак, у тому числі собак-поводирів для сліпих і глухих пасажирів за умови, що на тваринах є ошийник і намордник;

– дрібних тварин, маса яких разом із засобами перевезення не перевищує 8 кг.

Службова собака або собака-поводир має перебувати біля ніг пасажира/кінолога, а клітки птахів мають бути покриті щільною світлонепроникною тканиною.

Пасажир відповідає за тварину, яка перевозиться у пасажирському салоні.

12.2.5. Тварини, маса яких із засобом перевезення перевищує 8 кг, перевозяться в багажно-вантажних відсіках повітряного судна (крім собак-поводирів та службових собак).

12.2.6. Обов’язок надання всіх необхідних для перевезення тварин документів, передбаченних чинним законодавством країни відправлення, призначення або транзиту, покладається на пасажира.

МААК «УРГА» не відповідає за травмування, втрату, захворювання або загибель тварин, які сталися внаслідок відмови у ввезенні їх до країни пункту призначення або транзиту, якщо такої шкоди не заподіяно внаслідок недбальства МААК «УРГА».

12.2.7. У разі невиконання пасажиром умов пунктів 12.2.1-12.2.6 цієї глави МААК «УРГА» має право під час реєстрації пасажира на власний розсуд приймати остаточне рішення щодо прийняття до повітряного перевезення чи відмови в перевезенні тварин (птахів).

13. РОЗКЛАД РУХУ

13.1. Регулярні рейси виконуються відповідно до розкладу руху повітряних суден, який складається МААК «УРГА», опублікується в АСБ/ГРС та оприлюднюється на веб-сайті МААК «УРГА» www.urga.com.ua. МААК «УРГА» може видавати рекламний розклад для інформування населення. МААК «УРГА», розміщуючи дані в АСБ/ГРС, гарантує, що розміщена нею чи надана для розміщення в інших автоматизованих системах інформація є точною, достовірною та вичерпною.

13.2. МААК «УРГА» не відповідає за помилки в розкладах руху або інших опублікованих графіках рейсів інших перевізників.

13.3. Агент з обслуговування та/або експлуатанти аеропортів мають право видавати об’єднаний розклад всіх авіакомпаній, що здійснюють рейси з/до аеропорту.

13.4. Час відправлення рейсу і тип повітряного судна, що зазначені в розкладі руху або в інших опублікованих графіках рейсів МААК «УРГА», за винятком часу відправлення, зазначеного у квитку, не є обов’язковою умовою договору повітряного перевезення. МААК «УРГА» має право змінювати час відправлення рейсу, про що повинна своєчасно інформувати пасажира.

13.5. МААК «УРГА» має право змінювати тип повітряного судна без повідомлення про це пасажира.

13.6. МААК «УРГА» агент з обслуговування (експлуатант аеропорту) повинні забезпечити пасажирів в аеропорту візуальною та/або акустичною інформацією щодо:

– часу відправлення та посадки повітряного судна;

– місця, часу початку та закінчення реєстрації на рейс;

– місця, часу початку та закінчення посадки на борт повітряного судна;

– затримки або скасування рейсу та причини затримки (скасування) рейсу.

14. СКАСУВАННЯ ТА ЗАТРИМКА РЕЙСІВ

14.1. МААК «УРГА» може затримати або скасувати рейс як з комерційних причин, так і з причин, які не залежать від неї.

14.2. МААК «УРГА» має вжити всіх необхідних заходів для уникнення затримки повітряного перевезення пасажирів і багажу.

14.3. У разі виникнення надзвичайних обставин МААК «УРГА» має право без повідомлення пасажира скасувати чи затримати рейс або анулювати раніше підтверджене бронювання.
В інших випадках МААК «УРГА» або її агент з продажу зобов’язані попередити пассажира про затримку або скасування рейсу не пізніше ніж за три години до початку реєстрації.

Інформацію про затримку або скасування рейсу МААК «УРГА» повинна внести в АСБ/ГРС не пізніше ніж за 8 годин до вильоту. В іншому разі МААК «УРГА» самостійно інформує пасажира про затримку, скасування рейсу або анулювати бронювання і відповідає за своєчаснісність інформування пасажира.

У разі виникнення надзвичайних обставин МААК «УРГА» може здійснити посадку у непередбаченому розкладом виконання рейсу аеропорту. У такому разі перевезення до аеропорту, куди пасажир мав прибути рейсом, зазначеним у квитку, здійснюється за рахунок МААК «УРГА».

14.4. У разі затримки рейсу МААК «УРГА» зобов’язана самостійно або через агента з обслуговування (експлуатанта аеропорту) інформувати пасажирів про орієнтовний час затримки рейсу та очікуваний час відправлення засобами, доступними в аеропорту відправлення кожні 30 хвилин.

14.5. У разі затримки понад розумні строки або скасування рейсу МААК «УРГА» не пізніше ніж через 12 годин після відправлення затриманого рейсу або прийняття рішення про скасування рейсу має повідомити Державіаслужбу щодо причин затримки (скасування) рейсу та обслуговування, яке було надане пасажирам під час такої затримки або скасування рейсу.

14.6. У разі оформлення перевезення різними квитками та виникнення у пасажира збитків, пов’язаних із запізненням до пункту трансферу для продовження подорожі, питання відшкодування збитків авіаперевізником, який затримав рейс, розглядається в претензійному порядку.

15. ПРАВА ПАСАЖИРІВ В РАЗІ ВІДМОВИ В ПОВІТРЯНОМУ ПЕРЕВЕЗЕННІ, СКАСУВАННЯ АБО ЗАТРИМКИ РЕЙСІВ

15.1. Порядок застосування компенсації

15.1.1. Положення цього розділу застосовуються до пасажирів регулярних та чартерних рейсів, яким відмовлено в перевезенні проти їхньої волі, або рейс яких скасовано чи затримано, за умови, що пассажир має підтверджене бронювання на відповідний рейс та, за винятком випадку скасування, зазначеного у розділі 14 цих Правил, присутній для проходження реєстрації у час, передбачений цими Правилами та письмово зазначений (включаючи електронні засоби), або, якщо час реєстрації не зазначено, не пізніше ніж за 45 хвилин до часу відправлення чи забронював рейс, який було затримано/перенесено МААК «УРГА» або фрахтувальником повітряного судна (туроператором) на інший рейс, незалежно від причин.

У разі відмови у перевезенні, скасування або затримки рейсу незалежно від тривалості пасажири з інвалідністю або з обмеженою рухливістю та особи, що їх супроводжують, а також діти без супроводу відповідно до цього розділу мають право на допомогу в першу чергу.

15.1.2. Положення цього розділу не застосовуються до пасажирів, які подорожують безкоштовно або за зменшеною вартістю, яка безпосередньо або опосередковано не доступна іншим пасажирам, однак ці положення мають застосовуватися до пасажирів, яким видано квитки згідно з програмою МААК «УРГА» для пасажирів, які часто літають (програмою лояльності).

15.1.3. У разі, якщо МААК «УРГА» сплачує компенсацію або надає послуги, передбачені цим розділом, жодне положення цих Правил не може тлумачитись як таке, що обмежує його права вимагати компенсації у порядку регресу від будь-якої особи, включаючи третіх осіб, зокрема за вимогами про відшкодування туроператором або іншою особою, з якою МААК «УРГА» уклала договір. Відповідно жодне положення цих правил не може тлумачитись, як таке, що обмежує права туроператора або третіх осіб, інших ніж пасажир, з якими МААК «УРГА» уклала договір, вимагати відшкодування або компенсації від МААК «УРГА» згідно з законодавством.

15.1.4. Відстані, зазначені у цьому розділі, вимірюються за методом ортодромічної відстані маршруту.

15.1.5. У разі виникнення зобов’язань перед пасажирами на рейсі, який виконується на підставі угоди про спільне використання кодів (Сodesharing), відповідальність за надання обслуговування та виплату компенсації є фактичний перевізник. Якщо кількість пасажирів, що мають підтверджене бронювання перевищує кількість наявних місць у блоці, надання обслуговування та виплату компенсації забезпечує авіаперевізник, який здійснив перепродаж.

15.1.6. У разі невиплати грошової компенсації, передбаченої цим розділом, в аеропорту, де сталась відмова у порвітряному перевезенні або скасування рейсу, виплата компенсації, передбаченої цим розділол, здійснюється за письмовим зверненням пасажира.
Авіаперевізник повинен надати відповідь у строки, передбачені Законом України «Про звернення громадян».

15.1.7. Рейс уважається виконаним, у разі передачі його виконання іншому авіаперевізнику, який забезпечує перевезення усіх пасажирів переданого рейсу спеціально організованим рейсом.

Зміна аеродрому вильоту або прильоту у межах однієї адміністративно-територіальної одиниці не може вважатися скасуванням рейсу.

Крім випадків скасування рейсу авіаперевізником, рейс уважається скасованим, у разі затримки при відправленні понад 48 годин.

15.2. Компенсація пасажирам у разі відмови в повітряному перевезенні

15.2.1. У разі якщо МААК «УРГА» мотивовано очікує на відмову пасажирам у посадці на рейс, вона забов’язана спочатку знайти добровольців, готових відмовитися від свого підтвердженого бронювання в обмін на узгоджену між пасажиром, який добровільно відмовляється від посадки на рейс, та авіаперевізником винагороду.

15.2.2. Крім виплати винагороди, авіакомпанія пропонує пасажиру на вибір:

– відшкодування вартості повітряного перевезення впродовж семи днів, яке має бути виплачено готівкою, електронним банківським переказом, банківським дорученням або банківськими чеками чи (за наявності засвідченої у письмовій формі згоди пасажира) у вигляді дорожніх чеків та/або інших послуг, повної вартості квитка за ціною, за якою його було придбано, за невикористану частину квитка та за використані частину або частини квитка, якщо рейс більше не задовольняє потреби пасажира, а також забезпечити (за потреби) зворотній рейс до початкового пункту відправлення за першої можливості;

– зміну маршруту, яка має здійснюватисья за відповідних транспортних умов: до кінцевого пункту призначення – за першої можливості чи до кінцевого пункту призначення – у пізніший час за бажанням пасажира та за умови наявності вільних місць на рейсі.

15.2.3. Перевезення пасажира з аеропорту, де сталася відмова у перевезенні, до аеропорту, з якого починається запропонований МААК «УРГА» альтернативний маршрут, та від аеропорту альтернативної посадки до аеропорту, куди пасажир мав прибути рейсом, на який йому було відмовлено у перевезенні, здійснюється за рахунок МААК «УРГА».

15.2.4. Якщо пасажирів, які згодні добровільно відмовитися від подорожі цим рейсом, немає або їх кількість є недостатньою, МААК «УРГА» має право відмовити пасажиру в перевезенні проти його волі.

15.2.5. Якщо пасажирам відмовлено у перевезенні проти їхньої волі, МААК «УРГА» здійснює виплату компенсації в таких розмірах:

– 250 євро – для рейсів дальністю 1500 кілометрів або менше;
– 400 євро – для рейсів дальністю понад 1500 до 3500 кілометрів;
– 600 євро – для рейсів дальністю понад 3500 кілометрів.

Під час визначення відстані за основу береться останній пункт, у якому відмова від перевезення або невиконання рейсу, який було раніше заплановано та на який заброньовано принаймні одне місце, створить затримку прибуття пасажирів у запланований час.

15.2.6. МААК «УРГА» має право зменшити розмір компенсації, зазначеної у пункті 15.2.5 цієї глави, на 50 %, якщо пасажиру пропонується заміна маршруту перевезення до його пункту призначення альтернативними рейсами, час прибуття яких не перевищує запланованого:

дві години – для рейсів дальністю 1500 кілометрів або менше;
три години – для рейсів дальністю від 1500 до 3500 кілометрів;
чотири години – для рейсів, не зазначених у другому та третьому абзацах цього пункту.

15.2.7. Виплата компенсації не звільняє МААК «УРГА» від обов’язку запропонувати пасажиру на вибір послуги та відшкодування витрат, що зазначені у пункті 15.2.2 цієї глави та пункту 15.3.5 глави 15.3 цього розділу.

15.3. Компенсація пасажирам в разі скасування рейсу

15.3.1. У разі скасування рейсу пасажирам пропонується обслуговування відповідно до пункту 15.2.2 глави 15.2 цього розділу та компенсацію відповідно до пунктів 15.2.5 та 15.2.6 глави 15.2 цього розділу.
Пасажир має право на компенсацію, якщо його не поінформовано про скасування рейсу:

– за два тижні до запланованого часу відправлення;

– у період не більше ніж за два тижні і не менше ніж за сім днів до запланованого часу відправлення і запропоновано зміну маршруту, що дасть змогу вирушити з пункту відправлення не пізніше ніж за дві години до запланованого часу відправлення та прибути у кінцевий пункт призначення не пізніше ніж через чотири години після запланованого часу прибуття;
– менше ніж за сім днів до запланованого часу відправлення і запропоновано зміну маршруту, що дасть змогу вирушити з пункту відправлення не пізніше ніж за годину до запланованого часу відправлення та прибути до кінцевого пункту призначення не пізніше ніж через дві години після запланованого часу прибуття.

15.3.2. МААК «УРГА», скасовуючи або затримуючи рейс, надає пасажирам на їх запит пояснення щодо підстав скасування чи затримки рейсу. За потреби забезпечення своєчасної пересадки трансферних пасажирів на стикувальні рейси МААК «УРГА» за першої можливості повинна запропонувати їм альтернативні маршрути перевезення.

15.3.3. МААК «УРГА» не зобов’язана сплачувати компенсацію відповідно до пунктів 15.2.5,15.2.6 глави 15.2 цього розділу, якщо вона може надати підтвердження того, що причиною скасування рейсу була дія надзвичайних обставин або непереборної сили, якій не можна було запобігти, навіть якби було вжито усіх заходів.

15.3.4. Доведення фактів інформування пасажира про правила та умови перевезення, порядок бронювання місць на рейсах, тарифи, такси (збори), про розклад та строки виконання рейсу покладається на МААК «УРГА», її агента з продажу, туроператора та інших уповноважених організацій за місцем укладання договору повітряного перевезення.

15.3.5. У разі скасування рейсу МААК «УРГА» та продовження пасажиром подорожі іншим рейсом (рейсами) або за іншим маршрутом пасажирам має бути безкоштовно запропоновано та забезпечено:

– харчування та прохолодні напої відповідно до часу очікування нового рейсу;

– місця в готелі у випадках, якщо пасажири змушені чекати на відправлення впродовж однієї або більше ночей чи якщо час додаткового очікування пасажирами відправлення більший, ніж передбачалося;

– наземний трансфер за маршрутом аеропорт – готель – аеропорт;

– два телефонні дзвінки, або телекс-, факс-повідомлення, або повідомлення електронною поштою, якщо для цього є технічні умови.

15.3.6. МААК «УРГА» повинна приділяти особливу увагу потребам пасажирів з інвалідністю або обмеженими фізичними можливостями та осіб, які їх супроводжують, а також потребам дітей, у тому числі які подорожують без супроводу дорослих.

15.4. Надання ослуговування пасажирам у разі затримки рейсу

15.4.1. МААК «УРГА» повинна надати пасажирам за встановленими нею нормами харчування та прохолодні напої і можливість здійснити два безкоштовних дзвінки або відправити телекс-, факс- повідомлення чи повідомлення електронною поштою, якщо для цього є технічні умови, у разі затримки рейсу на строк:

– дві години або більше від запланованого часу відправлення рейсу дальністю до 1500 км;

– три години або більше від запланованого часу відправлення рейсу дальністю понад 1500 до 3500 км;

– чотири години або більше від запланованого часу відправлення рейсу для всіх інших рейсів, не зазначених у абзацах другому та третьому цього пункту.

15.4.2. Якщо виконання затриманого рейсу відкладається на наступний день за днем його виконання, передбаченим розкладом і зазначеним в квитку, пасажирам надаються номери у готелі, харчування та забезпечується трансфер за маршрутом аеропорт – готель – аеропорт.

15.4.3. Якщо затримка рейсу перевищує п’ять годин, пасажирам має бути запропоновано обслуговування відповідно до абзацу другого пункту 15.2.2 глави 15.2 цього розділу.

15.5. Компенсація пасажирам за зміну класу обслуговування

15.5.1. МААК «УРГА» не має права вимагати будь-якої додаткової плати, якщо вона розміщує пасажира у класі, вищому за той, що зазначений у його квитку.

15.5.2. Якщо МААК «УРГА» розміщує пасажира у класі, нижчому за той, що зазначений у його квитку, вона упродовж семи днів повинна відшкодувати пасажиру:

– 30 % від застосованого тарифу для всіх рейсів дальністю до 1500 кілометрів або менше;

– 50 % від застосованого тарифу для всіх рейсів дальністю впонад 1500 до 3500 кілометрів;

– 75 % від застосованого тарифу для всіх інших рейсів, не зазначених у абзацах другому і третьому цього пункту.

15.5.3. Компенсація за розміщення пасажира у класі, нижчому за той, що зазначений у його квитку, розраховується за сегмент, у якому здійснено пониження у класі обслуговування, методом прорейтового розподілу.

16. КОМПЕНСАЦІЯ ЗА ЗАТРИМКУ В ПЕРЕВЕЗЕННІ БАГАЖУ

16.1. Компесація за затримку в перевезенні багажу встановлюється з огляду на необхідність забезпечити пасажира засобами першої потреби. У будь-якому разі така компенсація обмежується сумою 50 доларів США (або еквівалентом в іншій валюті).
16.2. Компенсація пропонується пасажиру в разі неприбуття багажу до пункту призначення разом з пасажиром, якщо пункт призначення не є країною постійного проживання пасажира.
17. ОБОВЯЗКИ МААК «УРГА» ЩОДО ІНФОРМУВАННЯ ПАСАЖИРІВ ПРО ЇХ ПРАВА

17.1. МААК «УРГА» під час реєстрації повинна забезпечити пасажирів розбірливою та чітко видимою інформацією такого змісту: «Якщо вам відмовлено в перевезенні або ваш рейс скасовано чи затримано не менше ніж на дві години, запитайте біля стійки реєстрації або пункту виходу на посадку письмове повідомлення, в якому зазначено ваші права, зокрема щодо отримання компенсації та допомоги».

17.2. В разі відмови в перевезенні або скасованні рейсу, МААК «УРГА» має надати кожному пасажиру, якого це стосується, письмове повідомлення, в якому викладено правила надання пасажирам компенсації та допомоги. МААК «УРГА» має забезпечити таким самим повідомленням пасажира, рейс якого затримано принаймні на дві години. Контактна інформація для направлення запитів щодо порушення прав пасажира на компенсацію або допомогу має також надаватися в письмовій формі.

17.3. Для інформування глухих та осіб з погіршеним зором й іншими відхиленнями у здоров’ї, що утруднюють або унеможливлюють їх самостійне ознайомлення з візуальною чи акустичною інформацією, в аеропорту відправлення/прибуття мають використовуватися відповідні альтернативні засоби інформування.

18. ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ

18.1. Загальна процедура повернення коштів

18.1.1. Повернення коштів за невикористаний квиток (його частину) здійснюється за місцем придбання квитка або в головному офісі МААК «УРГА» (офісі з продажу перевезень МААК «УРГА») і в тій валюті, у якій квиток було оплачено.

Повернення коштів в Україні МААК «УРГА» здійснюється в національній валюті. Повернення коштів у представництвах МААК «УРГА» в інших країнах здійснюється відповідно до законодавства країни місцезнаходження представництва.

У разі якщо оплату було здійснено електронними засобами переказу коштів (банківською карткою), кошти повертаються на платіжну картку, з якої було здійснено платіж за квиток.

18.1.2. Розмір сум коштів, що повертаються за невикористаний квиток (його частину), залежить від використаного тарифу і тарифних нормативів МААК «УРГА» та виду відмови від перевезення (добровільна чи примусова).

18.1.3. Повернення коштів здійснюється на підставі невикористаного повністю або частково перевізного документа, ордера різних зборів, квитанції про оплату наднормового багажу.

18.1.4. Повернення коштів здійснюється:

особі, що зазначена у квитку, – у разі сплати за перевезення готівкою або банківським переказом;

на рахунок підприємства, установи тощо – у випадку сплати за безготівковим розрахунком;

на рахунок власника банківської картки, якою оплачено перевезення (у разі припинення діяльності банку перерахування коштів може бути здійснено на рахунок в іншому банку);

спонсору, що сплатив за перевезення, – у випадку оформлення квитка за повідомленням
про попередню оплату (Prepaid Ticket Advice – РТА).

Повернення коштів здійснюється за умови пред’явлення документів, що посвідчують особу, та документів, що підтверджують право на отримання грошових сум, визначених у пункті 18.1.3 цієї глави.

18.1.5. Повернення коштів здійснюється у день розірвання договору перевезення (пред’явлення квитків до каси за місцем їх оформлення, отримання МААК «УРГА» інформації від пасажира щодо бажання повернути кошти за невикористане повітряне перевезення, оформлене електронним квитком), а в разі неможливості повернути кошти у день розірвання договору повітряного перевезення – в інший строк за домовленістю сторін, але не пізніше ніж протягом семи днів.

Строк повернення коштів розраховується з дня, наступного за днем отримання МААК «УРГА» або агентом з продажу документів, необхідних для здійснення операції повернення коштів.

18.1.6. МААК «УРГА» здійснює повернення коштів за умови наддання письмового звернення.

18.2. Повернення коштів

18.2.1. Примусове повернення коштів або перебронювання без застосування штрафних санкцій здійснюються у випадках:

скасування, перенесення, затримки рейсу (МААК «УРГА» може зменшити час затримки, зазначений у пункті 15.4.3 глави 15.4 розділу 15 цих правил), на який у пасажира були заброньовано місце та оформлено квиток;

неправильного оформлення перевізних документів з вини МААК «УРГА» або її агента з продажу;

заміни класу обслуговування або типу повітряного судна;

неможливості надати пасажиру місце відповідно до бронювання;

незабезпечення МААК «УРГА» стикування з рейсом, на який пасажир має підтверджене бронювання і який зазначений у тому самому квитку, що і попередній;

відмови в перевезенні через несплату пасажиром тарифу, державних зборів, податків чи зборів (такс) (такс) у разі зміни тарифів або правил їх застосування порівняно з тими, що діяли на день відправлення пассажира з початкового аеропорту, зазначеного у квитку;

використання МААК «УРГА» свого права відмови в перевезенні з причин, зазначених у пунктах 10.1,10.7 розділу 10 цих Правил;

смерті пасажира або членвів його сім’ї, хвороби пасажира або членів його сім’ї, що подорожують разом із ним, за наявності відповідним чином оформлених підтвердних документів;

в інших випадках відмови пасажира від перевезення або відмови МААК «УРГА» у перевезенні пасажира, що сталися з вини МААК «УРГА».

18.2.2. У разі примусового повернення сума коштів, що повертається пасажиру, має дорівнювати:

– якщо жодну частину квитка не використано, – сумі, що дорівнює повній вартості квитка за ціною, за якою його було придбано;

– якщо було використано будь-яку частину квитка, – сумі, що дорівнює тарифу за невикористану частину перевезення в один бік та невикористані державні збори, податки, аеропортові збори (такси) і невикористані збори (такси) авіакомпанії від місця, де сталася відмова у перевезенні до місця призначення.

До сум, передбачених цим пунктом, не зараховуються суми компенсацій, передбачених роздлом 15 цих Правил.

18.2.3. У разі добровільного повернення коштів, тобто якщо пасажир бажає повернути суму, сплачену за квиток, і таке повернення дозволяється правилами застосування тарифів, така сума розраховується згідно з тарифними нормативами МААК «УРГА». Пасажиру також повертається сума всіх невикористаних державних зборів, податків, аеропортових зборів (такс) і зборів (такс) МААК «УРГА».

18.2.4. У разі повернення коштів за невикористаний квиток або його частину, у тому числі примусового, плата за оформлення повітряного перевезення не повертається, за винятком випадку повернення коштів з вини МААК «УРГА». Плата за операцію повернення коштів у разі примусового повернення коштів не стягується.

18.3. Право на відмову в поверненні коштів

18.3.1. МААК «УРГА» має право відмовити в поверненні коштів ( за винятком всіх невикористаних державних зборів, податків, аеропортових зборів(такс) і зборів(такс) МААК «УРГА»), якщо:

заяву про повернення коштів пасажир подав після закінчення строку чинності квитка, визначеного в главі 3.4 розділу 3 цих Правил, а також в інших випадках, передбачених цими Правилами;

квиток придбано за спеціальним тарифом і правилами його використання не передбачено повернення сум (у разі придбання квитка за таким спеціальним тарифом МААК «УРГА» або її агент з продажу повинні проінформувати про це пасажира під час бронювання і в квитку має бути відповідна відмітка.

18.3.2. У разі втрати квитка повернення коштів здійснює:

1) авіакомпанія – власник бланка квитка («перевізник за договором»), – якщо квиток було оформлено за інтерлайн-угодою;

2) авіакомпанія – фактичний перевізник, – якщо квиток було оформлено на бланку авіакомпанії, яка виконує рейс.

Повернення коштів може бути здійснено, якщо втрачений квиток (або його частину) не було використано або змінено та за ним не здійснювалося повернення коштів.

Із суми коштів, що повертаються, МААК «УРГА» має право стягувати штраф (збір), який встановлений нею для таких випадків.

18.3.4. Кошти за дублікатом квитка, за втраченим квитком, ордером різних зборів, квитанцією про оплату наднормового багажу повертаються в претензійному та.або судовому порядку повертаються в претензійному та/або судовому порядку.

18.3.5. Відмова пасажиру в поверненні коштів може бути оскаржена пасажиром шляхом подання претензії до МААК «УРГА» або в судовому порядку.

19. ПОВЕДІНКА НА БОРТУ ПОВІТРЯНОГО СУДНА

19.1. Поведінка пасажира на борту повітряного судна має бути такою, яка за правилами МААК «УРГА» не становить небезпеки або не загрожує іншим пасажирам, речам, повітряному судну або його екіпажу.

Пасажир не повинен заважати екіпажу під час виконання ним своїх службових обов’язків
і має виконувати вказівки командира повітряного судна та екіпажу щодо гарантування безпеки польоту, повітряного судна та безпечного, ефективного і комфортабельного польоту пасажирів. Пасажир не повинен вчиняти дій, що можуть викликати або викликають незадоволення інших пасажирів.

19.2. З метою забезпечення безпеки польоту МААК «УРГА» має право заборонити або обмежити використання на борту повітряного судна електронної техніки, мобільних телефонів, переносних комп’ютерів, портативної техніки, CD-плеєрів, передавальних пристроїв, у тому числі іграшок з радіоуправлінням, портативних рацій тощо, за винятком приладів штучного слуху та серцевих електрокардіостимуляторів.

19.3. На борту повітряного судна пасажир не має бути в стані алкогольного або наркотичного сп’яніння або під впливом будь-якої іншої речовини, що може становити небезпеку
для інших пасажирів, речей, повітряного судна або його екіпажу. Вживання будь-яких алкогольних напоїв на борту повітряного судна дозволяється лише у кількості, що пропонується МААК «УРГА».

19.4. Незалежно від дальності польоту забороняється палити на борту повітряного судна.

19.5. Якщо пасажир не дотримується положень пунктів 19.2 – 19.4. цього розділу, МААК «УРГА» має право вжити таких заходів, яких вимагатиме ситуація і які МААК «УРГА» вважатиме необхідними
для недопущення такої поведінки. До таких заходів можуть належати обмеження пересування пассажира у салоні повітряного судна, висадка пасажира, відмова в посадці на борт повітряного судна в будь-якому пункті за маршрутом повітряного перевезення і передання пассажира державним органам для вжиття відповідних заходів.

19.6. Якщо пасажир не дотримується положень цього розділу або не виконує встановлених МААК «УРГА» правил, МААК «УРГА» має право відмовити пассажиру в подальшому перевезенні.

МААК «УРГА» відповідно до положень статей 90, 91 Повітряного кодексу України має право на підтримання встановленого порядку та застосування заходів стримування стосовно правопорушників на борту повітряного судна. Відповідні процедури щодо здійснення заходів стримування розроблені в МААК «УРГА».

19.7. Якщо через поведінку пасажира МААК «УРГА» була змушена вчинити певні дії, які спричинили додаткові витрати, пасажир зобов’язаний відшкодувати МААК «УРГА» такі витрати відповідно до законодавства України.

20. ДОМОВЛЕНОСТІ АВІАПЕРЕВІЗНИКІВ

20.1. Ці Правила поширюються на повітряні перевезення, які здійснюються згідно з комерційними угодами між авіаперевізниками (угоди про спільне використання кодів (codesharing), угоди про взаємне визнання перевізної документації (interline), навіть якщо у квитку визначений інший авіаперевізник, ніж той, що фактично здійснює перевезення.

Якщо існує така комерційна угода, то авіаперевізник або його агент з продажу повинен надати пасажиру під час здійснення бронювання повітряного перевезення інформацію про те, який авіаперевізник є договірним, а який фактично здійснює перевезення. Під час реєстрації пасажира на рейс таку інформацію надає фактичний перевізник або його уповноважений агент в аеропорту відправлення.

20.2. Якщо пасажир уклав договір про повітряне перевезення з наданням додаткових послуг, авіаперевізник відповідає за надання таких послуг у межах сплаченої суми.

21. ПОСЛІДОВНІ АВІАПЕРЕВІЗНИКИ

21.1. Повітряне перевезення, яке здійснюють декілька послідовних авіаперевізників, вважається єдиним перевезенням, якщо з початку перевезення авіаперевізники розглядали таку операцію як єдине перевезення і таке перевезення було оформлено складеним квитком.

21.2. У разі здійснення єдиного повітряного перевезення кожний авіаперевізник, який приймає пасажирів і багаж (вантаж) до такого перевезення та надає свої послуги, підпадає під дію цих Правил у частини перевезення, які він здійснює.

22.3. Авіаперевізник, який оформив квиток, або перший авіаперевізник, зазначений у квитку чи в складеному квитку, не відповідає за перевезення на ділянці (ділянках) повітряного перевезення іншого (інших) авіаперевізника (авіаперевізників), у тому числі за затримку в перевезенні пасажира чи багажу на таких ділянках.

21.4. У разі знищення, втрати, пошкодження, затримки в перевезенні багажу пасажир має право направити претензію або подати позов до першого чи останнього авіаперевізника, а також до авіаперевізника, який виконував перевезення, під час якого сталися знищення, втрата, пошкодження, затримка в перевезенні багажу.

21.5. Якщо неможливо визначити авіаперевізника, з вини якого сталося знищення, втрата, пошкодження, затримка в перевезенні багажу, авіаперевізники несуть солідарну відповідальність перед пасажиром.

22. ЗМІШАНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ

22.1. Період часу повітряного перевезення не включає будь-які перевезення наземними, морськими (річковими) видами транспорту, що здійснені поза зоною аеропорту. Однак, якщо таке перевезення здійснюється на виконання договору перевезення з метою посадки, висадки, завантаження,
видачі, перевантаження, будь – яка шкода (до доведення протилежного) вважається наслідком події, що мала місце у період часу повітряного перевезення. Якщо без згоди пасажира МААК «УРГА» повністю або частково замінює перевезення, яке за договором сторін має бути здійснене повітряним транспортом, на перевезення будь-яким іншим видом транспорту, таке перевезення іншим видом транспорту вважається перевезенням, здійсненим у період часу повітряного перевезення.

22.2. У разі змішаних перевезень, що здійснюються частково повітряним і частково будь-яким іншим видом транспорту, положення цих Правил застосовуватимуться лише до перевезення повітряним транспортом з урахуванням положень пункту 22.1.

22.3. Будь-яке положення цих Правил не забороняє сторонам у разі змішаних перевезень включити у квиток положення, що стосуються перевезень іншими видами транспорту, за умови, що положення цих Правил застосовуватимуться лише до перевезення повітряним транспортом.

22.4. Перевезення іншими видами транспорту, з урахуванням пункту 22.1., МААК «УРГА» може пропонувати виключно як агент авіаперевізника іншим видом транспорту, в тому числі у разі, якщо у квитку таке перевезення зазначено під кодом МААК «УРГА».

МААК «УРГА» за будь-яке неналежне перевезення пасажира, знищення, втрату, пошкодження, затримку в перевезенні багажу, які сталися у період перевезення такими іншими видами транспорту, відшкодовує суму, що обмежується сумою, оплаченою пасажиром за таке перевезення.

23. ПОВІТРЯНЕ АВІАПЕРЕВЕЗЕННЯ, ЩО ВИКОНУЄТЬСЯ НЕ ПЕРЕВІЗНИКОМ ЗА ДОГОВОРОМ

23.1. Положення цього розділу застосовуються у разі, якщо авіаперевізник (перевізник за договором)як сторона укладає договір повітряного перевезення з пасажиром або з особою, яка діє від імені пасажира, а фактичний перевізник як уповноважений перевізник за договором здійснює все повітряне перевезення або його частину, але не є щодо такої частини послідовним перевізником у розумінні розділу 21 цих Правил.

23.2. У разі здійснення повітряного перевезення, передбаченого пунктом 23.1 цього розділу на перевізника за договором поширюється дію цих Правил щодо всього перевезення, а на фактичного перевізника – щодо тієї частини повітряного перевезення, яке він здійснює.

23.3. Розмір відповідальності фактичного перевізника і перевізника за договором обмежений нормами, встановленими цими Правилами.

24. ЧАРТЕРНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ

24.1. Авіаперевізник, що здійснює виконання чартерних рейсів, під час укладання угоди із замовником повинен передбачити надання послуг та відшкодування, що передбачені цими Правилами.

Договір на повітряне перевезення авіаперевізник укладає окремо з кожним пасажиром. Питання компенсування авіаперевізнику витрат, пов’язаних із затримкою або відмовою у перевезенні, мають бути відображені у договорі між авіаперевізником та замовником чартерного рейсу (блоку місць).

Квитки на чартерні рейси вважаються недійсними до дати сплати авіаперевізнику, що фактично виконує рейс, вартості виконання чартерного рейсу.

Повернення коштів та підтвердження бронювання здійснюються відповідно до умов договору, укладеного між МААК «УРГА» та замовником чартерного рейсу.

24.2. Квитки на чартерні рейси вважаються дійсними тільки на повітряні перевезення у дати і на рейси, які в них зазначено. Замовник чартерного рейсу може змінити дати вильоту та повернення рейсу за умови, що такі зміни замовник рейсу (перевізник за договором) погодив з пасажирами та фактичним перевізником (виконавцем рейсу).

24.3. До чартерного перевезення не застосовуються положення, зазначені в главах 3.4 і 3.5 розділу 3; розділах 4 і 5; главах 6.1 і 6.4 розділу 6; розділі 18 цих Правил.

25. АДМІНІСТРАТИВНІ ФОРМАЛЬНОСТІ

25.1. Документи для подорожі

25.1.1. Пасажир відповідає за одержання всіх необхідних для подорожі документів, зокрема віз, дозволів, довідок тощо, а також за виконання вимог законодавства щодо виїзду, в’їзду, транзиту країни відправлення, прибуття та транзиту.

МААК «УРГА» не відповідає за наслідки недотримання пасажиром вимог законодавства країн відправлення, прибуття та транзиту або відсутності у пасажира необхідних для подорожі документів.

25.1.2. На вимогу МААК «УРГА» пасажир має пред’явити уповноваженим особам МААК «УРГА», представникам відповідних державних органів усі документи на виїзд, в’їзд, транзит, щодо стану здоров’я та інші документи, що вимагаються застосованими законами. МААК «УРГА» має право робити копії документів пасажира для подорожі та зберігати їх у порядку, встановленому законодавством України.
МААК «УРГА» має право відмовити в перевезенні пасажиру, який не виконав застосовуваних законів або документи якого не оформлено належним чином.

25.2. Відмова у в’їзді в країну

25.2.1. МААК «УРГА» не відповідає за відмову пасажиру у в’їзді в країну (пунктів призначення, транзиту).

25.2.2. Пасажир повинен на вимогу МААК «УРГА» або державних органів сплатити відповідний тариф за перевезення у зворотному напрямку, якщо від нього вимагатиметься повернутися у місце відправлення або інше місце у зв’язку з відмовою країни прямування прийняти такого пасажира незалежно від того, чи є ця країна місцем призначення або транзитною країною.

МААК «УРГА» може використати як оплату такого перевезення кошти пасажира з будь-яких раніше сплачених ним МААК «УРГА», які залишилися у розпорядженні МААК «УРГА» за невикористане повітряне перевезення, або будь-яких коштів пасажира, які перебувають у розпорядженні МААК «УРГА».

25.2.3. МААК «УРГА» має право не повертати суми, сплачені пасажиром за здійснене перевезення до місця, де було відмовлено пасажиру у в’їзді, або місця депортації.

25.3. Обов’язки пасажира

25.3.1. Якщо від МААК «УРГА» вимагатиметься сплатити або депонувати будь-яку суму, сплатити штраф чи забезпечити фінансову гарантію у зв’язку з тим, що пасажир не виконав вимог застосовуваних законів країни відправлення, прибуття та транзиту або не пред’явив необхідних документів для подорожі, або пред’явив підроблені документи чи документи, які містять неправдиву інформацію, пасажир на вимогу МААК «УРГА» повинен відшкодувати їй сплачену або депоновану суму та пов’язані з цим інші витрати МААК «УРГА».

25.3.2. МААК «УРГА» має право використати для покриття таких витрат будь-які раніше сплачені пасажиром МААК «УРГА» кошти, які залишилися у розпорядженні МААК «УРГА» за невикористане перевезення, або будь-які кошти пасажира, які перебувають у розпорядженні МААК «УРГА», або відмовити у перевезенні, якщо пасажир не відшкодував МААК «УРГА» таких витрат.

25.4. Митний контроль, контроль на авіаційну безпеку, прикордонний контроль та інші види контролю

25.4.1. Під час виконання міжнародних повітряних перевезень пасажири, їх зареєстрований багаж і ручна поклажа обов’язково проходять контроль на безпеку і прикордонний контроль, а також на вимогу митних та інших уповноважених органів – інші види контролю.

25.4.2. Під час виконання внутрішніх повітряних перевезень пасажир, його зареєстрований багаж і ручна поклажа обов’язково проходять контроль на авіаційну безпеку, на вимогу інших уповноважених органів – інші види контролю.

25.4.3. Персонал авіаперевізників, експлуатантів аеропортів та агентів з обслуговування, який безпосередньо контактує з пасажирами, має проходити підготовку з питань запобігання торгівлі людьми. Екіпаж пасажирського салону повинен мати підготовку з питань запобігання торгівлі людьми з урахуванням інструктивного матеріалу, наведеного у Guidelines for Training Cabin Crew on Identifying and Responding to Trafficking in Persons (Circular 352).

26. ОБОВ’ЯЗКИ МААК «УРГА» ТА РОЗМІР КОМПЕНСАЦІЇ ЗА ЗАПОДІЯНУ ШКОДУ

26.1. Загибель і тілесне ушкодження пасажирів. Пошкодження багажу

26.1.1. МААК «УРГА» відповідає за шкоду, яка спричинила загибель або тілесне ушкодження пасажира, виключно у разі, якщо подія, яка стала причиною загибелі або тілесного ушкодження, відбулася на борту повітряного судна або під час посадки чи висадки пасажира на/з борт(у) повітряного судна.

26.1.2. МААК «УРГА» відповідає за шкоду, заподіяну в разі знищення, втрати або пошкодження зареєстрованого багажу, виключно у разі, якщо дія, яка спричинила знищення, втрату або пошкодження багажу, відбулася на борту повітряного судна або у період часу, коли МААК «УРГА» була відповідальна за збереження зареєстрованого багажу.

МААК «УРГА» відповідає за шкоду, заподіяну з її вини або з вини її працівників чи агентів з обслуговування незареєстрованого багажу, у тому числі особистим речам пасажира.

МААК «УРГА» не відповідає за пошкодження багажу, яке сталося внаслідок дефекту, якостей чи вад такого багажу.

26.1.3. Якщо МААК «УРГА» визнала втрату зареєстрованого багажу або якщо зареєстрований багаж не прибув протягом 21 дня з дати, коли він мав прибути, пасажир може пред’явити МААК «УРГА» вимогу до умов договору повітряного перевезення та положень цих Правил.

26.2. Відшкодування МААК «УРГА» шкоди, заподіяної внаслідок затримки в перевезенні

26.2.1. МААК «УРГА» відповідає за шкоду, заподіяну внаслідок затримки в повітряному перевезенні пасажирів та багажу, якщо не доведе, що вона, її працівники та агенти з продажу та/або обслуговування вжили всіх можливих заходів для того, щоб уникнути шкоди, або що вона (вони) не мала (мали) змоги вжити таких заходів.

26.2.2. За неналежне перевезення пасажира і багажу МААК «УРГА» відшкодовує тільки реальні збитки, доведені пасажиром, але в межах відповідності за шкоду, встановлену цими Правилами.

26.3. Звільнення від відшкодування шкоди

26.3.1. Якщо МААК «УРГА» доведе, що недбалість, неправомірна дія чи бездіяльність особи, яка вимагає відшкодування, або особи, від якої походять її права, спричинили шкоду або її виникнення, МААК «УРГА» повністю або частково звільняється від відповідальності перед особою, яка вимагає відшкодування, у розмірі, в якому такі недбалість, неправомірна дія чи бездіяльність спричинили шкоду або її виникнення.

26.3.2. Якщо вимогу про відшкодування шкоди, яка спричинила загибель або тілесне ушкодження пасажира, заявлено особою іншою, ніж пасажир, МААК «УРГА» повністю або частково звільняється від відповідальності настільки, наскільки вона доведе, що недбалість, інша неправомірна дія чи бездіяльність цього пасажира спричинили шкоду або її виникнення.

26.4. Компенсація у разі загибелі або тілесного ушкодження пасажира

26.4.1. МААК «УРГА» не може виключити чи обмежити свою відповідальність за шкоду, яка спричинила загибель або тілесне ушкодження пасажира, за умов, зазначених у главі 26.1 цього розділу, сумою у розмірі 128821 СПЗ для кожного пассажира

26.4.2. МААК «УРГА» не відповідає за шкоду, яка спричинила загибель або тілесне ушкодження пасажира, і сума якої перевищує зазначені у п.26.4.1 цієї глави розміри, за умов, зазначених у главі 26.1 цього розділу, якщо МААК «УРГА» доведе, що:
– такої шкоди не було заподіяно через недбалість або іншу неправомірну дію чи бездіяльність МААК «УРГА» або її службовців чи агентів з обслуговування;
– або така шкода заподіяна виключно через недбальство або її працівників чи агентів з обслуговування; або такої шкоди заподіяно виключно через недбалість або іншу неправомірну дію чи бездіяльність третьої сторони.

26.4.3. МААК «УРГА» повинна негайно, але не пізніше ніж протягом 15 днів після ідентифікації фізичної особи, яка має право на отримання компенсації, здійснити авансовий платіж, який може бути необхідним для задоволення нагальних фінансових потреб. У разі смерті пасажира авансовий платіж не повинен бути меншим ніж 16 000 СПЗ.

26.4.4. Під час оформлення квитка МААК «УРГА» повинна забезпечити надання пассажиру в письмовому вигляді основних положень, які регулюють відповідальність МААК «УРГА» перед пасажиром та за його багаж.

МААК «УРГА» зобов’язана надати пасажиру письмове повідомлення про межі відповідальності МААК «УРГА» щодо пасажира та багажу.

26.5. Межі відповідальності за шкоду, заподіяну внаслідок затримки

26.5.1. Відповідальність МААК «УРГА» за шкоду, заподіяну внаслідок затримки під час повітряного перевезення пасажирів будь-яких рейсів, обмежується сумою 5346 СПЗ щодо кожного пасажира.

26.5.2. Відповідальність МААК «УРГА» у разі знищення, втрати, пошкодження або затримки перевезення зареєстрованого багажу обмежується сумою 1288 СПЗ.

26.5.3. МААК «УРГА» не відповідає за шкоду, заподіяну внаслідок затримки рейсу, якщо доведе, що вона, її працівники та агенти з обслуговування вжили всіх необхідних заходів, для того, щоб уникнути шкоди, або що вжиття таких заходів було неможливим.

26.5.4. Положення пунктів 26.5.1, 26.5.2 цієї глави не застосовуються, якщо буде доведено, що шкода є результатом дії чи бездіяльності МААК «УРГА», її працівників або агентів з обслуговування, вчиненої з умислом завдати шкоди, або через недбалість і з усвідомленням того, що в результаті таких дій може бути завдано шкоди, та за умови, що в разі вчинення такої дії чи бездіяльності працівника або агента з обслуговування буде доведено, що цей працівник або агент діяв у межах своїх обов’язків.

27. ПРЕТЕНЗІЇ ТА ПОЗОВИ


27.1. Загальні положення щодо порядку пред’явлення претензій та подання позовів

27.1.1. Будь-яку претензію щодо неналежного перевезення пасажира або багажу має бути подано в МААК «УРГА» письмово та вручено або відправлено в строки, передбачені  Монреальською конвенцією та чинним законодавством України. Уповноважений орган з питань цивільної авіації може розглянути претензії пасажирів у разі їх надходження лише після розгляду претензій МААК «УРГА»  з метою встановлення відповідності результатів розгляду Авіаційним правилам.

До претензії мають бути додані всі необхідні документи, що підтверджують права пасажира вимагати відшкодування залежно від того, щодо чого висувається претензія, у тому числі квиток (маршрут-квитанція), фіскальні чеки оплати послуг (окрім послуг таксі), квитанція про оплату наднормового багажу, відривний талон багажної ідентифікаційної бирки, акт про неналежне перевезення багажу (PIR- Property Irregularity Report), акт пошкодження багажу (DBR – Damage Baggage Report), довідки про затримки та інші документи, що можуть прискорити розгляд претензійних вимог. Суму претензії має довести заінтересована особа.

На запит уповноваженого органу з питань цивільної авіації суб’єкт, що надає платні послуги громадськості у якості посередника для отримання компенсації від авіаперевізника, передбаченої цими Правилами, має надати оригінал документу(ів), що підтверджує повноваження, у тому числі копію документа, що посвідчує особу пасажира.

27.1.2. Претензії розглядаються в порядку, установленому МААК «УРГА». Отримавши претензію, МААК «УРГА» протягом 15 днів з дати реєстрації претензії надсилає заявнику повідомлення-запит, у якому інформує заявника про отримання претензії та строк її розгляду, а у разі потреби запитує у заявника додаткові документи і повідомляє йому про строки розгляду претензії після одержання документів, яких не вистачає.

27.1.3. МААК «УРГА» зобов’язана розглянути претензію і повідомити заявника про її задоволення чи відхилення з обґрунтуванням підстав протягом трьох місяців з дати її отримання, якщо перевезення, у в’язку з яким було висунуто претензію, повністю здійснювалося одним перевізником.

Якщо в такому перевезенні брали участь інші перевізники, строк розгляду претензії може бути продовжено до шести місяців з урахуванням чинних правил врегулювання претензій такими авіаперевізниками.

27.1.4. Позов про відшкодування завданої авіаперевізником шкоди під час повітряного перевезення може бути поданий відповідно до умов і меж відповідальності, які передбачені Монреальською конвенцією та законодавством України, без шкоди правам інших осіб на звернення до суду.

27.1.5. Позови про відповідальність авіаперевізника під час міжнародних перевезень щодо неналежного перевезення пасажира або багажу мають бути подані за вибором позивача до суду за місцезнаходженням (реєстрацією) авіаперевізника, за місцем його основної діяльності (головного офісу) або за місцем, де знаходиться підприємство, через яке було укладено договір повітряного перевезення, або до суду місця призначення перевезення протягом двох років з дати прибуття до місця призначення, або з дати, коли повітряне судно мало прибути до міся призначення, або з дати, коли припинилося перевезення.
Для рейсів у межах України позови до перевізників, що виникають з договору повітряного перевезення пасажиру і багажу, пред’являються за місцезнаходженням авіаперевізника.

Позови про відповідальність авіаперевізника щодо неналежного перевезення пасажира можуть бути подані у встановлені чинним законодавством строки без попереднього висування претензій до авіаперевізника.

27.1.6. Загальний розмір відшкодування шкоди не може перевищувати встановлених цими Правилами меж відповідальності.

Авіаперевізник за договором, фактичний авіаперевізник, агенти з продажу та/або обслуговування, які діяли в межах своїх обов’язків, відповідають за завдану ними шкоду в розмірі, який не перевищує встановленої цими Правилами межі відповідальності, що застосовується до нього.

27.1.7 Якщо позовні вимоги щодо відшкодування шкоди, визначеної цими Правилами, звернені до працівника МААК «УРГА» чи агента з продажу та/або обслуговування, він має право посилатися на умови та межі відповідальності, на які має право посилатися сама МААК «УРГА», якщо доведе, що діяв у межах своїх службових обов’язків.

27.1.8. У разі смерті особи, відповідальної за збитки, позов про відшкодування збитків подається відповідно до положень Монреальської конвенції проти осіб, які на законній підставі представляють таку особу або розпоряджаються майном цієї особи.

27.1.9. Позов про відшкодування шкоди, яка сталася під час повітряного перевезення, що здійснюється фактичним перевізником, може бути за вибором пасажира подано до фактичного перевізника або до перевізника за договором чи до обох перевізників одночасно.

27.1.10. Переріхунок сум, зазначених у СПЗ, у національну валюту здійснюється відповідно до вартості валют у СПЗ згідно з курсом Національного банку України на дату ухвалення судового рішення чи прийняття авіаперевізником рішення щодо претензій пасажира.

27.2. Порядок висування претензій та подання позовів щодо неналежного перевезення пассажира

27.2.1. Якщо висувається претензія або подається позов на відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок затримки в перевезенні пасажира, сума компенсації обмежується сумою, зазначеною в пункті 26.5.1 глави 26.5 цього розділу. Суму претензії має довести заінтересована особа.

27.2.2. Позов про відповідальність за шкоду, заподіяну в результаті загибелі або тілесного ушкодження, має бути подано за вибором позивача до одного із судів, зазначених у пукті 27.1.5 глави 27.1 цього розділу. Для рейсів між Україною та Європейським Союзом позов може бути подано на території держави – члена Європейського Союзу, в якій пасажир на дату події має основне й постійне місце проживання та до/із якої авіаперевізник надає послуги, пов’язані з повітряним перевезенням пасажирів на власних повітряних суднах чи на повітряних суднах іншого авіаперевізника на підставі комерційної угоди, і в якій цей перевізник здійснює даяльність, пов’язану з повітряним перевезенням пасажирів, використовуючи приміщення, орендовані самим авіаперевізником чи іншим авіаперевізником, з яким він має комерційну угоду, або які належать йому або такому іншому перевізнику.

Позови про відповідальність авіаперевізника щодо неналежного повітряного перевезення пассажира може бути подано у встановлені законодавством строки без попереднього висування претензії до авіаперевізника.

27.2.3. Право на відшкодування шкоди втрачається, якщо позов про відповідальність не подано у строки згідно з Монреальською конвенцією та чинним законодавством України з дати прибуття за призначенням, або з дати, коли повітряне судно повинно було прибути, або з дати зупинення перевезення.

27.2.4. У разі висування претензії до авіаперевізника щодо повернення коштів за операцію реєстрації в аеропорту у зв’язку з неможливістю здійснити реєстрацію за допомогою веб-сайту обов’язок доведення протилежного покладається на авіаперевізника.

27.3. Порядок висування претензій та подання позовів щодо неналежного перевезення багажу

27.3.1. Отримання зареєстрованого багажу особою, яка має право на його отримання, без пред’явлення претензій передбачає до доведення протилежного, що багаж було доставлено у належному стані й відповідно до перевізного документа або запису, який зберігається іншими засобами збереження інформації.

Пасажир повинен підтвердити протилежне шляхом оформлення акта про неналежне перевезення багажу (PIR- Reporty Irregularity Report) або акта про пошкодження багажу (DBR-Damage Baggage Report) до виходу з багажного відділення аеропорту.

27.3.2. Претензії щодо пошкодження багажу, нестачі вмісту подаються негайно або не пізніше ніж сім календарних днів з дати отримання зареєстрованого багажу. У разі затримк в перевезенні багажу претензію має бути заявлено протягом 21 календарного дня з дати, коли багаж було передано у розпорядження пасажира.

27.3.3. Претензії щодо втрати багажу висуваються до перевізника після того, як багаж буде визнано втраченим. Багаж вважається втраченим, якщо його не виявлено за результатами розшуку протягом 21 календарного дня з дати, наступної за тією, коли багаж повинен був прибути до місця призначення. У такому разі претензію до авіаперевізника має бути пред’явлено протягом двох років (для міжнародного перевезення) та трьох років (для рейсів у межах України) з дати прибуття повітряного судна до місця призначення або з дати, коли повітряне судно повинно було прибути до місця призначення, або з дати, коли повітряне судно мало прибути до місця призначення, або з дати, коли припинилося перевезення.

27.3.4. Відповідальність авіаперевізника щодо знищеного або втраченого багажу обмежується сумою, зазначеною у пункті 26.5.2 глави 26.5 розділу 26 цих Правил.

27.3.5. Якщо претензію висунуто щодо пошкодження упаковки багажу, компенсації підлягають витрати на її ремонт. У випадку неможливості подальшого використання пошкодженої упаковки багажу, компенсації підлягає її вартість, яку підтверджує заінтересована особа.

Авіаперевізник не відповідає за такі види пошкодження багажу:

– зламані коліщатка та ніжки валіз, сумок тощо;

– загублені ремінці та петельки;

– незначні потертості або подряпини, пошкодження як результат надмірного наповнення валізи;

– пошкодження ручки валізи або сумки;

– пошкодження крихких речей або продуктів, що швидко псуються;

– пошкодження предметів, які неналежно упаковано.

27.3.6. Якщо претензію висунуто щодо відшкодування частково втраченого багажу вагою до 1 кілограма, для відшкодування вартості частково втраченого багажу можуть використовуватись вагові показники, зазначені у рекомендованій практиці ІАТА 1751 (додаток А).

27.3.7. Якщо претензію висунуто на відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок затримки в перевезенні багажу, сума відшкодування обмежується сумою, зазначеною у п. 26.5.2 глави 26.5 розділу 26 цих Правил. Суму претензії має довести заінтересована особа.

27.3.8. За відсутності претензій зазначених в пунктах 27.3.2, 27.3.3 цієї глави строки під час міжнародних повітряних перевезеннях жодні позови до перевізника щодо неналежного перевезення багажу не приймаються, крім випадків застосування перевізником обману. Висування претензій щодо неналежного перевезення багажу на внутрішніх рейсах здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

28. ІНФОРМУВАННЯ ПАСАЖИРІВ

28.1. Положення цього розділу поширюються на всіх авіаперевізників та їх агентів з продажу та/або обслуговування, які здійснюють оформлення квитків на повітряні перевезення на території України.

28.2. МААК «УРГА» (її агент з продажу) у місці оформлення перевезень розміщують на видному та доступному для споживачів місці таку інформацію:

своє повне найменування, місцезнаходження;

копії документів (ліцензії, сертифікати, свідоцтва) щодо здійснення повітряних перевезень (продажу перевезень);

контакти Державіаслужби (номер телефону, електронну та поштову адреси);

книгу зауважень та пропозицій;

Правила повітряних перевезень та обслуговування пасажирів і багажу, затверджені наказом Державіаслужби від 26.11.2018 № 1239, зареєстрованим в Міністерстві юстиції 08.02.2019р. за №141/33112 зі змінами, внесеними згідно з Наказом Державної авіаційної служби № 1126 від 14.08.2020 відповідно до частин першої, п’ятої статті 11, частини другої статті 100 Повітряного кодексу України, пункту 8 Положення про Державну авіаційну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 жовтня 2014 року № 520, з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до законодавства України та Європейського Союзу.

28.3. МААК «УРГА» (її агент з продажу) під час оформлення квитків доводять до відома пасажирів та надають в письмовому вигляді умови договору (авіаперевізника, на рейс якого здійснено оформлення квитка), правила застосування тарифу, за якими придбано квиток, адміністративні формальності під час подорожі за відповідним маршрутом, важливі повідомлення, які стосуються перевезення небезпечних речовину багажу і ручній поклажі, інші повідомлення, які авіаперевізник вважає зха потрібне довести до відома пасажира.

У разі продажу повітряного перевезення за допомогою веб-сайту зазначена інформація доводиться до відома пасажира в електронному вигляді через сайт, за допомогою якого здійснюється бронювання повітряного перевезення.

МААК «УРГА», здійснюючи рекламні акції, надає споживачам повну інформацію щодо вартості перевезення, яка включає суму тарифу та всіх державних податків і зборів, аеропортових зборів/такс авіаперевізника.

Здійснюючи оплату квитка на рейс МААК «УРГА», пасажир погоджується з усіма умовами договору повітряного перевезення та правилами МААК «УРГА».

28.4. Правила повітряних перевезень та обслуговування пасажирів і багажу МААК «УРГА» та контактна інформація, у тому числі контакти цілодової довідкової служби, розміщуються на веб-сайті авіакомпанії.

Правила повітряних перевезень та обслуговування пасажирів і багажу МААК «УРГА» та контактна інформація, у тому числі контакти цілодової довідкової служби, розміщуються на веб-сайті авіакомпанії.