Особлива інформація емітента МААК «УРГА» (Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів) (report.xml) (Дата розміщення 28.04.2023)

images

УРГА Прав 23