Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів 30.11.2013

info_c

(завантажити в pdf-форматі)

Приватне акціонерне товариство «Міжнародна акціонерна авіаційна компанія «УРГА» (надалі – Товариство), місцезнаходження: 25005, м. Кіровоград, вул. Добровольського, 1-а, код за ЄДРПОУ 14372024, повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства 30 листопада 2013 року, початок зборів об 11:00 годині.

Порядок денний:

  1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.
  2. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів Товариством.

Позачергові загальні збори акціонерів Товариства будуть проводитися за адресою м. Кіровоград, вул. Добровольського, 1-а, у приміщенні актового залу. Час початку реєстрації акціонерів в день проведення зборів – 10:15, час закінчення реєстрації – 10:45.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства – 26.11.2013 року.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів – за місцезнаходженням Товариства у робочі дні з 08:00 до 12:00 години в приймальні Генерального директора Товариства, в день проведення зборів – у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – начальник юридичного відділу Пастух Вікторія Віталіївна.

Пропозиції щодо порядку денного подаються акціонерами в письмовій формі в порядку встановленим чинним законодавством України.

Для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства необхідно мати: документ, що посвідчує особу, для представників – довіреність на право участі у позачергових загальних зборах акціонерів, належним чином оформлену, та документ, що посвідчує особу.

Наглядова Рада Товариства

(Дата розміщення на сайті: 25.10.2013)