Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів 16.09.2013

info_c

(завантажити в pdf-форматі)

Приватне акціонерне товариство «Міжнародна акціонерна авіаційна компанія «УРГА» (надалі – Товариство), місцезнаходження: 25005, м. Кіровоград, вул. Добровольського, 1-а, код за ЄДРПОУ 14372024, повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства 16 вересня 2013 року, початок зборів об 11:00 годині.

Порядок денний:

  1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.
  2. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження Статуту Товариства в новій редакції.
  3. Визначення уповноваженої особи на здійснення усіх передбачених чинним законодавством України дій з проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.
  4. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів Товариством.

Позачергові загальні збори акціонерів Товариства будуть проводитися за адресою м. Кіровоград, вул. Добровольського, 1-а, у приміщенні актового залу. Час початку реєстрації акціонерів в день проведення зборів – 10:15, час закінчення реєстрації – 10:45.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства – 10.09.2013 року.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів – за місцезнаходженням Товариства у робочі дні з 08:00 до 12:00 години в приймальні Генерального директора Товариства, в день проведення зборів – у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – начальник юридичного відділу Пастух Вікторія Віталіївна.

Пропозиції щодо порядку денного подаються акціонерами в письмовій формі не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства необхідно мати: документ, що посвідчує особу, для представників – довіреність на право участі у позачергових загальних зборах акціонерів, належним чином оформлену, та документ, що посвідчує особу.

Наглядова Рада Товариства

(Дата розміщення на сайті: 13.08.2013)