Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента МААК «УРГА»

info_c

Відомості про зміну власників акцій, яким належать 10 і більше відсотків голосуючих акцій

Повне найменування емітента – Приватне акціонерне товариство Міжнародна акціонерна авіаційна компанія «УРГА». Організаційно-правова форма емітента – акціонерне товариство. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 14372024. Місцезнаходження емітента: 25005, м. Кіровоград, вул. Добровольського, 1а. Міжміський код, телефон та факс емітента: 0522-35-35-04. Електронна поштова адреса емітента: info2@urga.com.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.urga.com.ua. Вид особливої інформації: відомості про зміну власників акцій, яким належать 10 і більше відсотків голосуючих акцій.

Текст повідомлення:
15.04.2013 року МААК «УРГА» з Інформації, отриманої від депозитарія, стало відомо наступне:
пакет акцій юридичної особи – Товариство з обмеженою відповідальністю “ІНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ» (код ЄДРПОУ 36844466, місцезнаходження: 01133, м. Київ, провулок Лабораторний, 1) зменшився з 820827 (94,5% статутного капіталу) до нуля. Пакет акцій юридичної особи – товариство з обмеженою відповідальністю «СИРІУС 2013» (код ЄДРПОУ 38488272, місцезнаходження: 01133, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 31-Г, офіс 4) збільшився з нуля до 820827 (94,5% статутного капіталу).

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством України.

Генеральний директор Галінський Олександр Іванович