Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 29.05.2012

info_c

(завантажити в pdf-форматі)

Рішення про переобрання органів управління товариства прийняте загальними зборами акціонерів товариства від 29 травня 2012 року в зв’язку зі зміною ревізора.

Звільнено: Ревізор Сардіна Галина Григорівна (ЕА 640434 21.01.1998 Ленінським РВ УМВС України в Кіровоградській області), перебувала на посаді з 2011 року, акціями не володіє.

Обрано: Ревізор Ципарська Людмила Іванівна (ЕА 565037 10.12.1998 Ленінським РВ УМВС України в Кіровоградській області), обрана на строк до 2014 року. Займала посади начальника управління аудиту юридичних осіб ДПА в Кіровоградській області директор ТОВ «Кіпріс Центр», акціями не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадові особи не мають.