Відомості про зміну власників акцій, яким належать 10 і більше відсотків голосуючих акцій (04.08.2009)

info_c

(завантажити в pdf-форматі)

Повне найменування емітента – Закрите акціонерне товариство Міжнародна акціонерна авіаційна компанія «УРГА». Організаційно-правова форма емітента – акціонерне товариство. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 14372024. Місцезнаходження емітента: 25005, м. Кіровоград, вул. Добровольського, 1а. Керівник – Генеральний директор Шмаєвич Леонід Ізраілович, телефон та факс емітента: 0522-35-11-25. Електронна поштова адреса емітента: urga@romb.net. Вид особливої інформації: відомості про зміну власників акцій, яким належать 10 і більше відсотків голосуючих акцій.

Текст повідомлення:
04.08.2009 р. у реєстрі власників іменних цінних паперів ЗАТ МААК «УРГА» відбулися зміни у власниках, що володіють понад 10% від статутного капіталу товариства – Американська Інтернаціональна консалтінгова Корпорація (Amerikan International Consulting Corp.) володіє 771104 акцій, що складає 88,776%.

Генеральний директор Шмаєвич Леонід Ізраілович