Англомовна підготовка авіаційних фахівців

eng-traning

Немає сумніву в тому, що авіація значно розширила межі спілкування між людьми, саме тому важливою при виконанні польотів є одна спільна мова. Не важливо, чи виконуєте ви польоти за кордоном, чи в своїй країні, єдиною мовою спілкування між пілотами є англійська. Успішність і безпека польотів значною мірою залежать від володіння авіаційною англійською мовою та стандартною фразеологією радіообміну.

Успішно оволодіти авіаційною англійською мовою, а також підняти її рівень, вам допоможуть досвідчені сертифіковані викладачі нашого Центру.

Ви навчитеся користуватися мовою! У вашому розпорядженні мультимедійна система, комп’ютери, підручники для різних категорій персоналу, аудіо-записи на розмовну і авіаційну тематику, записи радіообміну, а також те, що робить нас унікальними – лінгафонна система. Все це дозволяє максимально ефективно занурити слухачів у мовне середовище для успішного опанування навичками аудіювання та говоріння.

Підготовка з авіаційної англійської мови здійснюється за наступними напрямками:

Початкова підготовка з правил ведення радіозв’язку та фразеології радіообміну на англійській мові для льотного складу, який виконує польоти на міжнародних лініях (пілоти, штурмани).

Курс охоплює загальну (авіаційну) англійську мову та фразеологію радіообміну на англійській мові (перший етап).

По закінченню цього етапу передбачено проходження другого етапу підготовки, який стосується особливостей аеронавігаційного забезпечення міжнародних польотів і збірників аеронавігаційної інформації (JEPPESEN та ін.)

Періодична підготовка з правил ведення радіозв’язку та фразеології радіообміну англійською мовою для льотного складу, який виконує польоти на міжнародних лініях (пілоти, штурмани).

Програма охоплює чотири тематичних блоки:

  • загальна розмовна та ділова лексика,
  • англійська фразеологія радіообміну,
  • термінологія та скорочення, що використовуються в збірниках аеронавігаційної інформації JEPPESEN,
  • радіообмін у складних метеорологічних умовах та аварійних ситуаціях.

Авіаційна англійська мова для досягнення 4-го(робочого) рівня володіння авіаційною англійською мовою за шкалою ICAO.

Навчання розділене на етапи:

  • з 1-го на 2-й рівень та з 2-го на 3-й рівень – 150 годин кожен;
  • з 3-го на 4-й рівень – 200 годин.

 Тестування для визначення рівня володіння авіаційним англійською мовою за шкалою ІCАО.

Включає 8-годинну підготовку, що торкається усіх аспектів процедури проведення тестування, а також критерії шкали ІСАО, та саме тестування. За результатами складання тесту визначається рівень володіння авіаційною англійською мовою за шкалою ІСАО для подальшого внесення відповідної відмітки у додаток до свідоцтва пілота чи штурмана.