Авіаційна безпека

bez-fly

Навчально-тренувальний центр МААК «УРГА» з підготовки персоналу з авіаційної безпеки.
Одним з головних напрямків в діяльності цивільної авіації в даний час є забезпечення авіаційної безпеки. За останній час роль авіаційної безпеки зросла в багато разів. Основним принципом безпеки є превентивна робота всіх авіаційних підрозділів щодо запобігання будь-яких актів незаконного втручання в роботу авіаційного транспорту. Авіакомпанія «УРГА» завжди надавала цьому напрямку особливе значення.

Навчально-тренувальний центр АБ МААК «УРГА» з підготовки персоналу з авіаційної безпеки (далі НТЦ по АБ МААК «УРГА») здійснює підготовку авіаційного персоналу з авіаційної безпеки, згідно з сертифікатом Державіаслужби України № UA / AS-01/2014, шляхом організації та проведення очного та дистанційного навчання слухачів.

1. Очне навчання.

Заняття з авіаційної безпеки проводяться в складі навчальних груп, у міру їх комплектування за фактичними заявками авіапідприємств. Підготовка слухачів здійснюється кваліфікованими інструкторами, які мають практичні навички в галузі авіаційної безпеки та сертифікат інструктора з авіаційної безпеки.

Підготовка з авіаційної безпеки в НТЦ по АБ МААК «УРГА» проводиться відповідно до затверджених Державіслужбой України навчальними Програмами і включає в себе навчання:

 • Льотного складу авіакомпанії;
 • Членів кабінного екіпажу авіакомпанії;
 • Інженерно-технічного складу авіакомпанії;
 • Слухачів, що проходять теоретичну і льотну підготовку для отримання свідоцтв PPL;
 • Слухачів, що проходять теоретичну і льотну підготовку для отримання свідоцтв CPL;
 • Керівного складу експлуатантів, які виконують авіаційні роботи;
 • Льотного складу експлуатантів, які виконують авіаційні роботи;
 • Льотного складу авіації загального призначення;
 • Персоналу Міжнародної акціонерної авіакомпанії «УРГА» по окремих, додатковим видам підготовки.

Крім цього, в рамках чинного сертифіката НТЦ по АБ МААК «УРГА» дозволяється проводити на базі навчального центру семінари, інші заходи, обмін досвідом щодо забезпечення авіаційної безпеки з фахівцями міністерств, відомств України та інших держав, міжнародних організацій за погодженням і з дозволу Державіаслужби , а також дозволяється видання розроблених НТЦ по АБ МААК «УРГА» методичних та інших навчальних посібників і т.п. за погодженням з Державіаслужбою України.

Навчання проводиться в складі навчальних груп, заняття проводяться по мірі комплектування навчальних груп відповідно до заявок авіапідприємств.

2. Дистанційне навчання.

Дистанційне навчання включає в себе два основних процеси:

2.1. Надання слухачам відеофайлу, що містить інформацію і порядку роботи слухача з електронним Курсом підготовки, і електронного навчального Курсу підготовки (залежно від обраної слухачем Програми навчання). Навчальні електронні Курси підготовки розроблені в НТЦ по АБ МААК «УРГА» по всіх нижчеперелічених видів дистанційного навчання і містять лекційний матеріал, відеоматеріал, самоперевірочні тести, нормативні документи, що регламентують питання забезпечення авіаційної безпеки. Структура навчального Курсу підготовки передбачає самостійне вивчення слухачем лекційного матеріалу, перегляд відеоматеріалів, самостійний контроль успішності вивчення кожної теми шляхом самостійного відповідного тестування, а також ознайомлення з основними нормативними документами, що регламентують авіаційну безпеку в рамках вивчення даного курсу. Курс підготовки існує у форматі вільного доступу до будь-якого розділу курсу, який, на відміну від лінійного доступу, передбачає вільний доступ слухача до будь-яких тем і питань навчального курсу в процесі його вивчення.

Час, необхідний для вивчення Курсу, визначається слухачем, з урахуванням його індивідуальних можливостей і попередньо узгоджується з інструктором навчального центру.

Дистанційне навчання передбачає також проведення консультацій з використанням спеціальної програми, яка передбачає можливість проведення консультацій в режимі відео і голосового зв’язку слухача і інструктора навчального центру, в режимі чату, в режимі проведення відеоконференції, а також наданням додаткових навчальних та довідкових матеріалів, шляхом обміну файлами в відповідному режимі Програми.

Консультації для слухачів проводяться в робочі дні тижня, в робочий час. Дата і час проведення консультацій узгоджуються між слухачем і інструктором з використанням засобів мобільного зв’язку, e-mail або SMS. Додатково, на прохання слухача, навчальним центром може складатися перспективний План-графік проведення індивідуальних консультацій із зазначенням відповідних дат і часу їх проведення.

Крім цього, зі слухачем проводиться консультація по порядку встановлення і використання ним Програми взаємодії з Навчальним центром в процесі навчання і тестування, і не вимагає від слухача спеціального вивчення відповідного Посібники користувача даної Програми.

2.2. Офіційне тестування слухача на предмет визначення успішності вивчення слухачем Курсу і можливості видачі Свідоцтва (сертифіката) проводиться після вивчення слухачем Курсу підготовки та отримання результатів тестування на само перевірочних тестах електронного Курсу на рівні не нижче 80% правильних відповідей або 4-х балів за п’ятибальною шкалою. Офіційне тестування проводиться через сервер навчального центру МААК «УРГА» з використанням ліцензійної програми SunRav TestOfficePro, що не вимагає її установки на комп’ютері слухача.

При успішному проходженні слухачем офіційного тестування, навчальним центром оформляється Свідоцтво (сертифікат) про проходження навчання, форма якого затверджена Державіаслужбою України. Сертифікат висилається слухачеві через пошту на його адресу або на поштову адресу підприємства, зазначений у договорі.

Ідентифікація слухача в процесі дистанційного навчання і тестування проводиться шляхом:

 • Заповнення Заявки на дистанційне навчання і тестування з наданням ксерокопії паспортних даних та лицьового боку Свідоцтва пілота (інженера, авіатехніка), з фотографією власника і його особистими даними, (форма висилається навчальним центром електронною поштою);
 • Проведення відео консультацій або відеоконференцій в режимі он-лайн з використанням відповідної програми.
 • – Відеоконтролю та відеозаписи слухача і всього процесу офіційного тестування, проведеного слухачем через сервер НТЦ по АБ МААК «УРГА» з використанням програми SunRav TestOfficePro, а також роздруківкою та підписами Протоколу за результатами тестування.

Вимоги до робочого місця слухача:

 • наявність підключення Інтернету;
 • наявність ноутбука або стаціонарного комп’ютера з веб-камерою;
 • наявність встановленого відповідного браузера (Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox).

Переваги системи дистанційного навчання:

Ефективність дистанційного навчання та тестування полягає в тому, що:

 • навчання проводиться в будь-який час і за умов, максимально зручних для слухача;
 • провадиться за місцем роботи або проживання, що знижує витрати слухача на переїзд до місця проведення навчання і назад, а також організаційні питання, пов’язані з відривом від роботи, з організацією харчування, проживання і т.д.;
 • відсутні жорсткі обмеження слухача по часу для детального вивчення матеріалів Курсу;
 • відсутні жорсткі обмежень по термінах, пов’язані з розкладом курсів очного навчання в учбових центрах протягом календарного року.

Категорії слухачів

1. В сферу дистанційного навчання за Програмою підготовки з авіаційної безпеки льотного складу експлуатантів, які виконують авіаційні роботи, входять пілоти надлегких, легких і середніх літаків і вертольотів, що виконують авіаційні роботи в межах України, в ході яких повітряне судно використовується для забезпечення спеціалізованих видів обслуговування в таких областях, як: сільське господарство, будівництво, фотографування, топографічна зйомка, спостереження і патрулювання, пошук і рятування, повітряна реклама, та інші види обслуговування. Термін дії сертифікату – 3 роки.

2. У сферу дистанційного навчання за Програмою підготовки з авіаційної безпеки льотного складу авіації загального призначення входить льотний склад (командири ВС, другий пілоти, інженери бортові, фізичні особи-експлуатанти ВС) діловий, корпоративної авіації та особистих літаків, а також льотний склад, що виконує навчальні та інші види польотів, що не відносяться до комерційних авіаперевезень та авіаційним роботам. Термін дії сертифіката 3 роки.

3. У сферу дистанційного навчання за Програмою підготовки з авіаційної безпеки льотного складу авіакомпанії входить льотний склад авіакомпаній, що експлуатують повітряні судна зі злітною масою, яка не перевищує 45,5 тонн і кількістю пасажирських сидінь – не перевищує 60 місць, що виконують нерегулярні комерційні пасажирські та вантажні перевезення на внутрішніх і міжнародних лініях, а також авіаційні перевезення та роботи за межами України. Термін дії сертифікату – 3 роки.

4. У сферу дистанційного навчання за Програмою підготовки з авіаційної безпеки інженерно-технічного складу авіакомпанії входить інженерно-технічний склад авіакомпаній, що виконують нерегулярні комерційні пасажирські та вантажні перевезення на внутрішніх і міжнародних лініях, інженерно-технічний склад авіакомпаній, що відносяться до авіації загального призначення, а також авіакомпаній, що виконують авіаційні перевезення і роботи, в тому числі і за межами України. Термін дії сертифікату – 3 роки.

5. У сферу дистанційного навчання за Програмою підготовки з авіаційної безпеки керівного складу експлуатантів, які виконують авіаційні роботи входять керівники, заступники керівників по АБ авіакомпаній, що виконують авіаційні роботи в межах України. Термін дії сертифікату – 2 роки.

6. У сферу дистанційного навчання за Програмою підготовки з авіаційної безпеки членів кабінного екіпажу авіакомпанії входять члени кабінного екіпажу авіакомпаній, що експлуатують повітряні судна зі злітною масою, яка не перевищує 45,5 тонн і кількістю пасажирських сидінь – не перевищує 60 місць, що виконують нерегулярні комерційні пасажирські та вантажні перевезення на внутрішніх і міжнародних лініях, а також авіаційні перевезення та роботи за межами України. Термін дії сертифікату – 3 роки.